Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14844,Wykonanie-prac-zabezpieczajacych-prawy-wal-rzeki-Bzury-w-km-1050-do-1260-i-1460-.html
21.07.2024, 12:35

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie prac zabezpieczających prawy wał rzeki Bzury w km 1+050 do 1+260 i 1+460 do 1+540 gm. Młodzieszyn i gm. Brochów

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 81 50 60
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.108.2022/ZZŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.11.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  21.11.2022 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.11.2022 08:15

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje m.in.:
Wycinkę porostów krzewów
Zdjęcie darniny, warstwy humusu i rowu kotwiącego. 
Ułożenie maty bentonitowej. 
Wykonanie warstwy ochronnej o grubości min 30cm oraz zasypki rowu kotwiącego
Ułożenie geowłókniny separacyjnei i geosiatki komórkowej gr 15cm
Uzupełnienie humusem geosiatki komórkowej
Ułożenie geomaty przeciwerozyjnej
Przykrycie 3-5cm warstwy humusu
Wykonanie 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie ze SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie ze SWZ

Warunki realizacji umowy

zgodnie ze SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.11.2022 10:21:00
 • Dariusz Pietruszka

 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Wykonanie prac zabezpieczających prawy wał rzeki Bzury w km 1+050 do 1+260 i 1+460 do 1+540 gm. Młodzieszyn i gm. Brochów”. ” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 1.885.850.00

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.