Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Aktualizacja koncepcji wykonawczej i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.:” Zbiornik małej retencji Tkaczewska Góra”.

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.46 81 50 60
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.109.2022/RZGW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.11.2022 12:00
 • Termin składania ofert
  14.11.2022 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.11.2022 08:15

Opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja koncepcji wykonawczej i raportu  oddziaływania na środowisko inwestycji pn.:” Zbiornik małej retencji Tkaczewska Góra” Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie         koncepcji        programowo-przestrzennej zbiornika przeciwpowodziowego wraz z przedstawieniem rozwiązań wariantowych:

Wariant 1: zbiornik przepływowy jednokomorowy  powstały w wyniku przegrodzenia  doliny rzeki Bzury ziemną zaporą czołową wraz z budowlą piętrzącą wyposażoną w przepławkę dla ryb oraz  możliwością energetycznego wykorzystania spiętrzonej wody (montaż turbiny wodnej), czaszy zbiornika opartej,  w miarę możliwości, o naturalne zbocza dolinowe, budowli wpustowych na rzece Bzurze.

Wariant 2: Jak w wariancie 1 lecz zbiornik przepływowy dwukomorowy wraz z niezbędnymi budowlami.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

zgodnie ze SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

zgodnie ze SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

zgodnie ze SWZ

Warunki realizacji umowy

zgodnie ze SWZ i projektem umowy

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 09.11.2022 10:19:09
 • Dariusz Pietruszka

 • informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), Zamawiający udostępnia informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Aktualizacja koncepcji wykonawczej i raportu oddziaływania na środowisko inwestycji pn.:” Zbiornik małej retencji Tkaczewska Góra”. ” Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto: 500.000

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry