Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14868,Utrzymanie-rzeki-Krzna-Polnocna-w-km-0000-38820.html
2024-02-24, 16:49

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 0+000-38+820

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.107.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.11.2022 13:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  04.11.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  04.11.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 0+000-38+820.

Zakres zamówienia obejmuje:

-       mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem z kosiarką bijakową,          

-       ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

-       ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem

Szczegółowy zakres zamówienia podano w przedmiarze robót stanowiącym załączniki nr 2  - Przedmiar robót - do niniejszego Zaproszenia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa warunku udziału w postepowaniu.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.