Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Lutni w km 0+000-35+190

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.108.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  08.11.2022 10:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  09.11.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  09.11.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Lutni w km 0+000-35+190

Zakres zamówienia obejmuje:

-     mechaniczne koszenie porostów ze skarp i pobocza ciągnikiem z kosiarką bijakową,

-      mechaniczne koszenie porostów z dna cieku łyżką koszącą na ciągniku kołowym,

-       ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

-       ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianie

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Termin rozpoczęcia negocjacji – spotkania: 09.11.2022 r.  godz. 10:00
 2. Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry