Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie rzeki Lutni w km 0+000-35+190

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.108.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  08.11.2022 10:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  09.11.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  09.11.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie rzeki Lutni w km 0+000-35+190

Zakres zamówienia obejmuje:

-     mechaniczne koszenie porostów ze skarp i pobocza ciągnikiem z kosiarką bijakową,

-      mechaniczne koszenie porostów z dna cieku łyżką koszącą na ciągniku kołowym,

-       ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabianiem,

-       ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianie

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Informacje dodatkowe

 1. Termin rozpoczęcia negocjacji – spotkania: 09.11.2022 r.  godz. 10:00
 2. Negocjacje odbędą się w formie elektronicznej poprzez wideokonferencję zorganizowaną on-line przez Zamawiającego przy użyciu aplikacji Microsoft Teams.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry