Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Wykonanie klimatyzacji w budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 w zakresie III piętra" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w biurze budynku RZGW w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych - z podziałem na 4 etapy”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.205.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  08.11.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  25.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie klimatyzacji w budynku siedziby PGW WP RZGW w Krakowie - ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22 w zakresie III piętra w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie klimatyzacji w biurze budynku RZGW w Krakowie - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych - z podziałem na 4 etapy”.

Prace objęte przedmiotem zamówienia będą polegały na montażu 3-rurowego systemu klimatyzacji VRF umożliwiającego niezależne chłodzenie i grzanie pomieszczeń biurowych na III piętrze budynku RZGW przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, w szczególności na:

 1. Doborze i dostawie 40 sztuk urządzeń wewnętrznych typu ściennego i jednostki zewnętrznej w skład w której wchodzą dwa agregaty zewnętrzne w oparciu o  zestawienie tabelaryczne urządzeń 2.2.1 oraz 2.2.2 projektu wykonawczego instalacji klimatyzacji VRF dla III piętra (system K4) branża sanitarna.
 2. Przykładowe parametry techniczne jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrznej opisane są w projekcie wykonawczym branży sanitarnej w pozycjach :

2.2.1 Zestawienie tabelaryczne urządzeń VRF.

2.2.2 Zestawienie jednostek zewnętrznych.

2.2.3. Parametry techniczne urządzeń klimatyzacyjnych.

Zamawiający wymaga aby agregaty zewnętrzne posiadały sprężarki inwerterowe oraz funkcję autostartu w przypadku zaników zasilania. Jednostki zewnętrzne powinny posiadać certyfikaty określone w dokumentacji projektowej.

Jednostki wewnętrzne powinny mieć możliwość na stałe ustawienia pozycji kierownicy w klimatyzatorze. System klimatyzacji K4 powinien pracować w taki sposób aby usterka jednej pracującej jednostki wewnętrznej nie blokowała pracy całego systemu (z wyłączeniem awaryjnej jednostki)

 1. Wykonanie stalowej konstrukcji wsporczo - wzmacniającej zabezpieczonej antykorozyjnie i nawierzchniowo  na dachu budynku dla posadowienia jednostki zewnętrznej układu K4 systemu klimatyzacji, dedykowanej dla instalacji klimatyzacji III piętra zgodnie z projektem konstrukcji.
 2. Montaż jednostek wewnętrznych i jednostki zewnętrznej zgodnie z projektem wykonawczym instalacji klimatyzacji - branża sanitarna oraz demontaż i utylizacja istniejących klimatyzatorów oraz jednostek zewnętrznych zlokalizowanych w pomieszczeniach 328 oraz 331.
 3. Podłączenie 40 sztuk jednostek wewnętrznych do nowo zaprojektowanej instalacji odprowadzenia skroplin, montaż pompek skroplin wraz z instalacją zasilającą.
 4. Wykonanie tras „freonowych”, montaż skrzynek rozdzielczych zgodnie z trasami określonymi w projekcie wykonawczym instalacji klimatyzacji – branża sanitarna oraz wykonanie izolacji termicznej. Przejście instalacji freonowej systemu K4 z III piętra na dach budynku ma być wykonane w sposób umożliwiający kontynuowanie prac montażowych instalacji freonowej w kolejnych etapach prac na pozostałych piętrach budynku.
 5. Wykonanie okablowania komunikacyjnego pomiędzy jednostkami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
 6. Wykonanie zasilania jednostek wewnętrznych oraz jednostki zewnętrznej zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych.
 7. Rozbudowa rozdzielnicy elektrycznej RZGW oraz zabudowa rozdzielnicy RG-2 wraz z jej podłączeniem do istniejącego zasilania. Rozbudowa rozdzielni oraz trasy kablowej na dach przewidzianej do zasilania jednostki zewnętrznej systemu K4 powinna być wykonana w sposób pozwalający na montaż zasilania jednostek zewnętrznych systemu klimatyzacji przewidzianych do montażu w kolejnych etapach prac oraz odpowiednio tymczasowo zabezpieczona.
 8. Wykonanie zasilania jednostek wewnętrznych przewidzianych  w układzie K4 dla III piętra, tj. wykonanie dodatkowych obwodów zasilających z istniejących rozdzielnic piętrowych zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznych, wykonanie rozbudowy rozdzielnic piętrowych.
 9. Dostarczenie odpowiedniej ilości czynnika chłodniczego R410 A i napełnienie układu K4.
 10. Dostawa i montaż 40 sztuk pilotów bezprzewodowych dla jednostek wewnętrznych do: włączania i wyłączania urządzeń, sterowania trybem pracy w funkcji grzania i chłodzenia,  regulacją temperatury w danym trybie, prędkością wentylatora .
 11. Podłączenie systemu klimatyzacji do nowo zainstalowanego centralnego sterownika zlokalizowanego na II piętrze przy pokojach nr 226/225. Do sterownika głównego należy doprowadzić kabel zasilający, internetowy oraz komunikacyjny. Główne funkcje sterownika centralnego powinny zawierać: wyświetlacz dotykowy, możliwość ustawienia trybu pracy, możliwość ustawienia temperatury, monitorowanie pracy jednostek, funkcja Power over Ethernet zapewniająca zasilanie sterowania za pośrednictwem złącza Ethernet, automatyczne powiadomienia poprzez e-mail, zintegrowana przeglądarka internetowa dla łatwego połączenia z komputerem, edytor grupowy umożliwiający szybkie wyszukiwanie i łatwe sterowanie jednostkami wewnętrznymi, zarządzanie harmonogramami pracy, ikony ułatwiające szybką identyfikację jednostek zewnętrznych i wewnętrznych, wizualizacje 3D, podział zużycia energii.

Informacje dodatkowe

Wizja lokalna

a) Złożenie oferty musi być poprzedzone odbyciem wizji lokalnej.

b) Z odbycia wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, który będzie stanowił potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

c) Wizja lokalna jest obowiązkowa. Złożenie oferty bez odbycia wizji lokalnej skutkuje jej odrzuceniem na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp

d) Zamawiający nie wyznacza jednego terminu odbycia wizji lokalnej.  Celem odbycia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin odbycia wizji z pracownikami PGW WP.  Uzgodnienie wizji następuje poprzez zgłoszenie zamiaru odbycia wizji poprzez Platformę zakupową.

e) Wizja odbędzie się w miejscu budynku RZGW w Krakowie, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22.

f) Zamawiający nie zawraca kosztów udziału w   wizji lokalnej, w tym w szczególności dojazdu na miejsce realizacji planowanych robót

Branże CPV

 • 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne
 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45331220-4 - Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2022 09:51:31
 • Marzena Pomorska

 • Zamaiwjacy wprowadził na Platforme informację na temat kwoty przeznaczonej narealizację zamówienia (kwota brutto)

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry