Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14925,Utrzymanie-publicznych-Srodladowych-wod-powierzchniowych-oraz-urzadzen-na-tereni.html
16.07.2024, 04:49

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie publicznych Śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie: Nadzór Wodny w Ełku III, Nadzór Wodny w Olecku IV

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Pułkowa 11
15-143 Białystok
tel.+48857330326
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BI.ROZ.2810.86.2022.MŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.11.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  17.11.2022 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.11.2022 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie usług w zakresie utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Nadzoru Wodnego w Ełku oraz Nadzoru Wodnego w Olecku: gm. Stare Juchy, Ełk, Świętajno, Kowale Oleckie, Gołdap, Wydminy, Kalinowo . Zamówienia zostało podzielone na 2 części.

2. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w uproszczonej dokumentacji na wykonanie usług utrzymania publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnych -załącznik nr 6 do SWZ oraz w wytycznych wykonania i odbioru prac - załącznik 7 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

 1. Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy Pzp, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://www.przetargi.wody.gov.pl
 2. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne. Instrukcja korzystania z Platformy znajduje się pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl/wp/instrukcja-dla-wykonawc/4147,Instrukcja-dla-Wykonawcow-dla-Platformy-Zakupowej.html
 3. Korzystanie z Platformy nie wymaga zarejestrowania konta na Platformie.
 4. Dokumenty związane z postępowaniem Zamawiający zamieszcza na Platformie w zakładce z przedmiotowym postępowaniem.
 5. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 16.1 – 16.6 specyfikacji warunków zamówienia, Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
 6. Za datę wpływu wszelkiej korespondencji do Zamawiającego, w tym złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformie.
 7. Zamawiający zaleca sporządzenie korespondencji w następujących formatach: .doc., .docx, .rtf, .pdf, .xls.
 8. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
 9. Treść pól aktywnego formularza Platformy uzupełnianych przez Wykonawcę w toku składania oferty poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Pzp. Automatyczne komunikaty Platformy nie stanowią czynności Zamawiającego w rozumieniu Pzp.
 10. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część 1- 3 000,00 zł, część 2- 780,00 zł

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.11.2022 12:08:27
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.
 • 17.11.2022 12:11:11
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie na realizację zamówienia
 • 17.11.2022 12:12:53
 • Zamówienia Białystok

 • Zamawiający zamieścił informację o kwocie na realizację zamówienia
 • 23.11.2022 13:53:54
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz1.
 • 23.11.2022 13:55:05
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - cz. 2.
 • 23.11.2022 14:01:24
 • Zamówienia Białystok

 • Błąd Zamawiającego polegający na nie właściwym wyborze wykonawcy
 • 23.11.2022 14:04:12
 • Zamówienia Białystok

 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Status
 • Twój status
 • Akcja
 • BI.ROZ.2810.86.2022.MŁ
 • Utrzymanie publicznych Śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Ełku III - Część 1

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • BI.ROZ.2810.86.2022.MŁ
 • Utrzymanie publicznych Śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń na terenie działania Zarządu Zlewni w Augustowie - Nadzór Wodny w Olecku IV- Część 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.