Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – utrzymanie wód i urządzeń wodnych – etap II

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48 52 356 57 50
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ROZ.2810.57.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  09.11.2022 16:00
 • Termin składania ofert
  21.11.2022 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  21.11.2022 12:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  Zarząd Zlewni w Inowrocławiu – utrzymanie wód i urządzeń wodnych – etap II
Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Warunki realizacji umowy

Zostały określone w Załączniku Nr 5 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.11.2022 15:18:31
 • Mirosław Kwiatkowski

 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • 16.11.2022 15:20:13
 • Mirosław Kwiatkowski

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 21.11.2022 13:11:14
 • Mirosław Kwiatkowski

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 29.11.2022 15:30:20
 • Mirosław Kwiatkowski

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

GMINNA SPÓŁKA WODNA W GĄSAWIE

Żnińska 19
88-410 Gąsawa

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

Zodiakowa 15
61-244 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry