Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r14995,Uslugi-zwiazane-z-serwisowaniem-lodolamaczy-w-2023-roku.html
2024-02-24, 07:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z serwisowaniem lodołamaczy w 2023 roku

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48583261888
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.97.2022.ZP.AM
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.11.2022 11:00
 • Termin składania ofert
  16.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.12.2022 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z serwisowaniem lodołamaczy w roku 2023.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, zakresu wymagań
i warunków wykonania zamówienia określają:
- Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 8 do SWZ

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

nie określono 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

określono w SWZ 

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy określono w SWZ 

Branże CPV

 • 50241000-6 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji statków
 • 50246100-2 - Usługi w zakresie suchego dokowania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.