Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup urządzeń do karczowania pni na potrzeby Zespołu Wsparcia Technicznego w Sandomierzu – Zakup dwóch mulczerów leśnych kompatybilnych z ciągnikami Valtra G115H

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.208.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  12.12.2022 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.12.2022 09:15

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup urządzeń do karczowania pni na potrzeby Zespołu Wsparcia Technicznego w Sandomierzu, tj. zakup dwóch mulczerów leśnych kompatybilnych z ciągnikami Valtra G115H.

Szczegółowy wykaz i opis zakresu dostaw mulczerów leśnych stanowiące przedmiot zamówienia oraz warunki realizacyjne i obowiązki Wykonawcy zostały określone w załącznikach do niniejszej SWZ w szczególności w: Załączniku nr 4 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Załączniku nr 1 do SWZ – Wzór umowy.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ - Wzór umowy.

Branże CPV

 • 16600000-1 - Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnictwie

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

REMET CNC TECHNOLOGY M&P PIEKUT SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Łowisko 320A
36-053 Łowisko

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry