Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15012,Wzmocnienie-zapory-czolowej-zbiornika-Zeslawice-poprzez-wykonanie-przeslony-i-re.html
13.07.2024, 19:14

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wzmocnienie zapory czołowej zbiornika Zesławice poprzez wykonanie przesłony i reprofilacji skarpy odwodnej

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.211.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  05.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.12.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn. „Wzmocnienie zapory czołowej zbiornika Zesławice poprzez wykonanie przesłony i reprofilacji skarpy odwodnej” jest wykonanie remontu zapory czołowej zbiornika „Zesławice” polegającego na doszczelnieniu korpusu zapory pionową przesłoną hydroizolacyjną wykonaną na bazie mieszanki bentonitowo-cementowej w kilometrze zapory 0+000 do 0+238,39. Remont obejmuje lewą zaporę czołową zbiornika Zesławice I oraz zaporę czołową zbiornika Zesławice II. Długość przesłony hydroizolacyjnej wynosi L=238,39 m i ciągnie się od lewego przyczółka jazu do początku odcinka przesłony realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie, tj. w km przesłony 0+238,39 do 299,50, wykonywanej w ramach budowy drogi S7 pn. „Budowy drogi ekspresowej S7 Warszawa Kraków, odcinek realizacyjny nr III od km 640+600 węzeł Widoma (bez węzła) do km 658+896,30 węzeł „Igołomska” (bez węzła) w Krakowie, długości 18,296 km, zlokalizowana w województwie małopolskim w powiecie krakowskim w gminie Iwanowice w miejscowości Zalesie; w gminie Michałowice w miejscowościach: Wola Więcławska, Zagórzyce Dworskie, Sieborowice, Pielgrzymowice, Raciborowice; w gminie Kocmyrzów-Luborzyca w miejscowościach: Goszcza, Sadowie, Łuczyce, Maciejowice, Wiktorowice, Zastów oraz na terenie gminy miejskiej Kraków.” Odcinek realizowany przez GDDKiA związany jest z budową w obszarze lewego przyczółka zapory dwóch podpór realizowanej estakady drogi S7.

Pionowa przesłona hydroizolacyjna w technologi ścianki szczelinowej wykonana zostanie z  korony zapory. Strop pionowej przesłony hydroizolacyjnej jest wyższy od awaryjnego poziomu  piętrzenia o 0,50m. Pionowa przesłona hydroizolacyjna zostanie wykonana w technologi ścianki  szczelinowej tak by minimalna grubość ciągłej przesłony nie była mniejsza niż 40cm.

Głębokość przesłony wynosi odpowiednio od 18,50 do 13,0 m.

W miejscach, gdzie nie jest możliwe wykonanie przesłony w technologii ścianki szczelinowej,  zaprojektowano odcinki przesłony w technologii jet grouting. Minimalna grubość przesłony nie może być mniejsza niż 40cm.

Alternatywnie dopuszcza się w miejsce technologii ścianki szczelinowej wykonanie pionowej przesłony w technologii DSM. Minimalna grubość przesłony w technologii DSM wynosi 40cm

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 23.11.2022 15:35:36
 • Marzena Pomorska

 • dokonano modyfikacji opisu w zwiazku ze zmianą treści SWZ
 • 23.11.2022 15:36:42
 • Marzena Pomorska

 • dokonano modyfikacji opisu w zwiazku ze zmianą treści SWZ
 • 28.11.2022 15:53:45
 • Paulina Walska

 • dokonano modyfikacji opisu w zwiazku ze zmianą treści SWZ
 • 28.11.2022 15:54:45
 • Paulina Walska

 • dokonano modyfikacji opisu w zwiazku ze zmianą treści SWZ

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.