Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15081,Wykonanie-dokumentacji-projektowej-i-pelnienie-nadzoru-autorskiego-w-ramach-inwe.html
2023-12-01, 17:28

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie dokumentacji projektowej i pełnienie nadzoru autorskiego w ramach inwestycji pn. Odbudowa jazu na rzece Żurawianka Główna w km 0+507, gm. Płońsk, pow. płoński

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
tel.602762207
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.99.2022/ZZC
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.11.2022 14:00
 • Termin składania ofert
  30.11.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.11.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.11.2022 14:34:25
 • Mateusz Bałazy

 • Zamawiający opublikował informację, o której mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).
 • 30.11.2022 14:45:02
 • Mateusz Bałazy

 • Zamawiający poprawił omyłkę, która pojawiła się w opublikowanym piśmie z otwarcia ofert.
 • 06.02.2023 07:32:35
 • Jacek Maraszek

 • Unieważnienie postępowania - plik w dokumentach

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.