Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15105,Konserwacja-kanalow-i-ciekow-na-terenie-Zarzadu-Zlewni-w-Elblagu-zamowienie-podo.html
2023-03-21, 18:54

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu – zamówienie podobne NW Braniewo

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.55 232 57 25 wew. 47, 58 326 18 88
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Negocjacje
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2810.103.2022.ZP.AT
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2022 10:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  28.11.2022 08:55
 • Rozpoczęcie negocjacji
  28.11.2022 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Konserwacja kanałów i cieków na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu – zamówienie podobne NW Braniewo.

Przedmiotowa usługa obejmuje wykonanie prac konserwacji kanałów i  cieków w roku 2022, polegających na: 
1) wykoszeniu ręcznym porostów ze skarp kanałów lub rzek w ilości 431840 m2;
2) wygrabianiu wykoszonych porostów ze skarp o szerokości powyżej 2,0 m w ilości 431840 m2;
3) mechanicznym hakowaniu dna z wydobyciem darni korzeniowej z rozplantowaniem urobku w ilości 140628 m2;
4) usunięciu zatorów w ilości 134 szt;
5) wycince krzaków w ilości  14010 m2.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki realizacji zamówienia określają: 
Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do negocjacji,
- Projektowane postanowienia umowy – Załącznik Nr 2 do Zaproszenia do negocjacji.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.