Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – VI etap: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 oraz 3+000-3+900” - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 .

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-373
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.214.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2022 13:00
 • Termin składania ofert
  15.12.2022 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.12.2022 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem  zamówienia  są roboty  pn.:  Kompleksowe utrzymanie rzek na terenie NW Kraków – VI etap: „Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 oraz 3+000-3+900” - Poprawa bezpieczeństwa powodziowego poprzez udrożnienie Drwini Długiej w km 0+000 – 0+900 

2. W zakres zadania wchodzi :

 1. Wykop sposobem mechanicznym (koparka na pontonie) naniesionego namułu zalegającego w dnie koryta rzeki Drwinia Długa wraz z wywozem i utylizacją. Grubość warstwy namułu do usunięcia wynosi około 50 cm  - łacznie 2520 m3
 2. Wykonanie naprawy ubezpieczenia skarp koryta wykonanego z narzutu kamiennego. Należy uzupełnić ubytki w ubezpieczeniu za pomocą zakupionego atestowanego kamienia łamanego, hydrotechnicznego o średnicy od 30 do 50 cm. Kamień po ułożeniu należy zaklinować - łacznie 52,5 m3

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór przyrodniczy nad prowadzonymi robotami budowlanym. Zasady sprawowania nadzoru przyrodniczego zostały określone w  § 20 projektu umowy oraz pkt 4  Opisu przedmiotu zamówienia.

4. Szczegółowy zakres zamówienia oraz standardy i wymogi jego realizacji określa dokumentacja postępowania, w tym w szczególności stanowiący załącznik nr 1 do SWZ projekt umowy oraz załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 12.12.2022 09:43:04
 • Marzena Pomorska

 • W związku ze zmianą treści swz dokonano zmiany terminu składania i otwarcia ofert na Platformie Zakupowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry