Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Doposażenie sal konferencyjnych RZGW Kraków

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.18 441 37 89 w.28
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.213.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2022 15:00
 • Termin składania ofert
  05.12.2022 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.12.2022 11:10

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na dostawie urządzeń multimedialnych do wyposażenia pomieszczeń konferencyjnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Zarządach Zlewni. Zakup i dostawa dotyczy następujących urządzeń:

Rodzaj urządzenia                   ilość

1.  Tablica multimedialna 1    - 1

2.  Tablica multimedialna 2    - 3

3.  Kamera multimedialna - 2

4.  Urządzenie multimedialne wielofunkcyjne - 3

5.  Mikrofony multimedialne bezprzewodowe - 6

6.  System do zarządzania ekranami interaktywnymi – 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 11 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej 2 dostawy urządzeń multimedialnych (takich jak: tablice multimedialne, kamery multimedialne, mikrofony, urządzenia peryferyjne dedykowane do wideokonferencji) na łączna kwotę min. 20 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ- Wzór umowy

Branże CPV

 • 32322000-6 - Urządzenia multimedialne

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.12.2022 14:12:43
 • Renata Jabłońska

 • Szanowni Państwo,

  czy w przedmiotowym postępowaniu złożenie wraz z pozostałymi dokumentami Załącznika nr 4 jest obowiązkowe w przypadku, kiedy jako Wykonawca nie powołujemy się na zasoby podmiotu trzeciego?

  Pozdrawiam serdecznie
  Grzegorz Biela
  Zamawiający informuje, ze:
  Załącznik nr 4 „Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu – Podmiot trzeci”, jest składane w przypadku powołania się Wykonawcy na zasoby podmiotu trzeciego. W przypadku gdy Wykonawca nie powołuje się na podmiot trzeci, oświadczenie nie jest wymagane.

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ACEAN.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Słowikowskiego 81C /BUD. H4
05-090 Raszyn

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry