Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Postępowanie uruchomione w trybie ograniczonym. Wymaga zaproszenia od zamawiającego i zalogowania się.

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup bagnetów i kling tnących wraz śrubunkiem do łyżki koszącej niezbędnych do pracy dla konserwatorów Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej

Zamówienie z wolnej ręki

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 (81) 531 03 18
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.109.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.11.2022 11:00
 • Termin oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  29.11.2022 08:00
 • Rozpoczęcie negocjacji
  29.11.2022 08:10

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są dostawy z zakresu utrzymania w sprawności sprzętu ciężkiego utrzymaniowego na obszarze działania Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie okreslił warunku udziału w postępowaniu.

Warunki realizacji umowy

Istotne postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy określa załącznik nr 3 do zaproszenia – projekt Umowy.

Branże CPV

 • 39241130-3 - Noże specjalistyczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry