Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie na rzecz RZGW w Lublinie usług pełnomocnika ds.ochrony informacji niejawnych do spraw obronnych w 2023 i 2024 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.532-032-301
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROA.2810.2.2022
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.12.2022 12:00
 • Termin złożenia oferty
  16.12.2022 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz RZGW w Lublin usług pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz specjalisty do spraw obronnych .Zamawiający wymaga od wykonawcy świadczenia usług w siedzibie RZGW w Lublinie ul. Leszka Czarnego 3 w limicie 70godzin miesięcznie przez cały okres wykonywania zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w złączniku nr 2 do Zapytania ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłowe wykonanie zamówienia poprzez wykazanie, że dysponują lub przy realizacji zamówienia będą dysponować osobą  posiadającą min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na  stanowisku pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz  min. 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty do spraw obronnych.

       Osoba ta musi ponadto  spełniać wymogi w zakresie posiadania :

       a) ważnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli minimum „Tajne” oraz w zakresie dostępu do informacji międzynarodowych do klauzuli „SECRET EU ” oraz „NATO SECRET” oraz „ESA SECRET”.

       b) ważnego zaświadczenia o ukończonym szkoleniu dla pełnomocników ds. ochrony informacji niejawnych.

        c) w związku z nadzorem nad stanowiskiem akredytowanym służącym do przetwarzania informacji niejawnych w jednostce, osoba powinna posiadać  zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych.

 

Branże CPV

 • 75000000-6 - Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry