Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont zapory przeciwrumowiskowej na cieku Wapienickim w km 16+480 w m. Bielsko – Biała, gm. Bielsko – Biała w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.3.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.02.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  06.03.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.03.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

 

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie na  jej  podstawie  robót budowlanych polegających na:

 

- uzupełnieniu / wymianie zniszczonych elementów ciosów kamiennych

- uzupełnieniu spoinowania pomiędzy ciosami kamiennymi

- wykonaniu impregnacji hydrofobowej na całej powierzchni zapory

- naprawie pęknięcia przez korpus zapory poprzez iniekcję scalającą

- uzupełnieniu ubytków w stopniu betonowym z otworami przelewowymi

- uzupełnienie ubytków w płycie dennej

- reprofilacji  zaprawą wyrównawczą konstrukcji skrzydeł zapory

- remoncie umocnień skarpy powyżej oraz poniżej budowli hydrotechnicznej poprzez oczyszczenie, uzupełnienie lub wymianę zniszczonych płyt typu JOMB, uzupełnienie drenaży w obrębie skrzydeł zapory.

 

Ponadto należy wykonać:

- wycinkę drzew, ścinanie i karczowanie gęstych krzewów

- oczyszczenie powierzchni obiektu z porostów, mchów i gruntu. Zaleca się stosowanie metody hydrodynamicznej.

- obsiew mieszanką traw, plantowanie

- roboty porządkowe po wykonaniu robót

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:

Załącznik nr 1 do SWZ – Program Funkcjonalno – Użytkowy

Załącznik nr 7 do SWZ – Wzór umowy

Załącznik nr 12 do SWZ– Przewidywane orientacyjne rodzaje i ilości robót

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71300000-1 - Usługi inżynieryjne
 • 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.02.2023 10:04:42
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja nr 1 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
 • 21.02.2023 13:46:17
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja nr 2 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
 • 23.02.2023 13:34:59
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja nr 3 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
 • 24.02.2023 13:25:00
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja nr 4 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 • 24.02.2023 13:25:38
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 01.03.2023 13:28:06
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja nr 5 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy
 • 06.03.2023 10:13:54
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 24.03.2023 14:47:27
 • Monika Podkowińska-Sieńko

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry