Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15586,Zakup-uslugi-polegajacej-na-wykonaniu-i-dostawie-sieci-sluzacych-do-ograniczania.html
2023-09-23, 16:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup usługi polegającej na wykonaniu i dostawie sieci służących do ograniczania spływu martwych ryb w wodach obwodów rybackich oraz instruktarz obsługi sprzętu.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.223751285
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KHZ/8/2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.03.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  08.03.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 39541210-1 - Siatki wiązane

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.03.2023 12:18:56
 • Adrianna Seliga

 • Dzień dobry
  Zamawiający w przedmiocie zamówienia odnośnie szkolenia nie określił czy i kto dostarczy niezbędny ponton mieszczący co najmniej 3 osoby i niezbędne środki bezpieczeństwa w postaci kamizelek pływających. Czy warunkiem wypłaty jest bez usterkowy protokół odbioru ? Czy usterka będzie ewentualna zmiana np. umieszczenia pływaka lub odbiegu liny kotwicznej? Ze swej strony uważamy iż same dostarczenie sieci według zaprojektowanego projektu i specyfikacji , rozpoczęcie szkolenia jednodniowego spełnia znamiona spełnienia oferty . Wszelkie modyfikacje nie powinny mieć wpływ na płatność a te modyfikacje powinny być wpisane do protokołu lecz nie mające wpływ na płatność.
  Dzień dobry,
  zgodnie z treścią umowy, warunkiem wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest wykonanie siatek zgodnie z opisem zawartym w OPZ oraz przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z ich stosowania. Jeżeli siatki i szkolenie wykonane zostaną zgodnie z załączonym OPZ w tym zawartą w OPZ dokumentacją techniczną, to warunki wykonania umowy zostaną spełnione. Niewielkie korekty i modyfikacje, polegające np. na przesunięciu położenia pływaka lub liny odbiegowej kotwicy, są możliwe do wprowadzenia w trakcie wykonania siatek, ale zgodnie z zapisami paragrafu 1 punkt 3 zmiany takie winny zostać skonsultowane z osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów w takich sprawach. Ponton oraz niezbędne środki bezpieczeństwa zostaną dostarczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.