Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15586,Zakup-uslugi-polegajacej-na-wykonaniu-i-dostawie-sieci-sluzacych-do-ograniczania.html
21.06.2024, 06:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup usługi polegającej na wykonaniu i dostawie sieci służących do ograniczania spływu martwych ryb w wodach obwodów rybackich oraz instruktarz obsługi sprzętu.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.223751285
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KHZ/8/2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.03.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  08.03.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 39541210-1 - Siatki wiązane

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.03.2023 12:18:56
 • Adrianna Seliga

 • Dzień dobry
  Zamawiający w przedmiocie zamówienia odnośnie szkolenia nie określił czy i kto dostarczy niezbędny ponton mieszczący co najmniej 3 osoby i niezbędne środki bezpieczeństwa w postaci kamizelek pływających. Czy warunkiem wypłaty jest bez usterkowy protokół odbioru ? Czy usterka będzie ewentualna zmiana np. umieszczenia pływaka lub odbiegu liny kotwicznej? Ze swej strony uważamy iż same dostarczenie sieci według zaprojektowanego projektu i specyfikacji , rozpoczęcie szkolenia jednodniowego spełnia znamiona spełnienia oferty . Wszelkie modyfikacje nie powinny mieć wpływ na płatność a te modyfikacje powinny być wpisane do protokołu lecz nie mające wpływ na płatność.
  Dzień dobry,
  zgodnie z treścią umowy, warunkiem wypłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy jest wykonanie siatek zgodnie z opisem zawartym w OPZ oraz przeprowadzenie jednodniowego szkolenia z ich stosowania. Jeżeli siatki i szkolenie wykonane zostaną zgodnie z załączonym OPZ w tym zawartą w OPZ dokumentacją techniczną, to warunki wykonania umowy zostaną spełnione. Niewielkie korekty i modyfikacje, polegające np. na przesunięciu położenia pływaka lub liny odbiegowej kotwicy, są możliwe do wprowadzenia w trakcie wykonania siatek, ale zgodnie z zapisami paragrafu 1 punkt 3 zmiany takie winny zostać skonsultowane z osobą wskazaną przez Zamawiającego do kontaktów w takich sprawach. Ponton oraz niezbędne środki bezpieczeństwa zostaną dostarczone przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.