Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

"Interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach" z podziałem na 3 części

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.12 62 84 304
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.7.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  15.03.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  23.03.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.03.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest interwencyjna rozbiórka tam bobrowych, przetamowań i zatorów na ciekach naturalnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Kielcach. Zadanie zostało podzielone na 3 części:

 • Część I - Teren NW Jędrzejów
 • Część II - Teren NW Kazimierza Wielka
 • Część III - Teren NW Kielce

W ramach przedmiotowego zamówienia Wykonawca dla każdej części zamówienia będzie realizował usługi rozbiórki tam bobrowych oraz zatorów (przetamowań) na ciekach naturalnych. Szczegółowy opis zawierają załączniki do SWZ - wzór umowy, opis przedmiotu zamówienia, wzór formularza oferty. 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający uzna za spełniony warunek zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie wymaganych warunków określonych w p. 7.2.4 SWZ.

Branże CPV

 • 71311100-2 - Usługi dodatkowe w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.03.2023 13:04:23
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz zmianę SWZ.
 • 23.03.2023 14:01:44
 • Iwona Jaroś

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry