Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.5.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  17.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.04.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest  sukcesywna dostawa artykułów spożywczych na potrzeby PGW Wody Polskie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych.  
  2. Dostawy artykułów spożywczych odbywać się będą sukcesywnie (dostawy częściowe) w okresie obowiązywania niniejszej umowy, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożonego (przesłanego wiadomością e-mailową) zamówienia określającego, które artykuły i w jakiej ilości winien dostarczyć Wykonawca.
  3. Dostawy artykułów spożywczych będą dostarczone do siedziby Zamawiający przy ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 14.00.
  4. Wykonawca zobowiązany będzie dokonywać rozładunku artykułów spożywczy wraz z  ich wniesieniem do budynku Zamawiającego, za wynagrodzeniem określonym w § 4 ust. 1 umowy – wzór umowy stanowi Załącznik nr  8 do SWZ.
  5. Asortyment powinien być dostarczany w opakowaniach oryginalnych, fabrycznie zamkniętych, bez fizycznych oznak i śladów uszkodzeń, posiadać nadrukowaną informację o nazwie środka spożywczego (skład), informacje w sprawie producenta (nazwie), dacie przydatności do spożycia oraz gramaturze/litrażu.Produkty powinny być pierwszego gatunku. Wykonawca dostarczał będzie asortyment własnym transportem, na swój koszt zgodnie z wymogami sanitarnymi i HACCP, w sposób zapobiegający utracie walorów smakowych i odżywczych.
  6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia -Załącznik nr 2 do SWZ, oraz Formularz asortymentowo-cenowy(wzór) – Załącznik nr 1a.

Kody CPV :

Główny przedmiot:

 15800000  -  różne artykuły spożywcze,

 15860000  -  kawa, herbata, podobne produkty,

 15830000  -  cukier,

 15820000  –  herbatniki, wyroby piekarskie i ciastkarskie,

 15981000  -  wody mineralne.

 1.  

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 27 755,21 brutto

 

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
   w §
   12 Wzoru umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Termin realizacji zamówienia  7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym postępowaniu.

Branże CPV

 • 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.04.2023 13:54:06
 • Anna Wolińska

 • Pytanie 1.:
  Dotyczy poz. 20 - Paluszki z dodatkiem cebulki opakowanie o masie 275g.
  Wyżej opisany produkt nie występuje w opakowaniu 275g. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy produktu w opakowaiu 150g (po odpowiednim przeliczeniu ceny)?

  Pytanie 2.:
  Dotyczy poz. 30 - Pałeczki kakaowe z nadzieniem wiśniowo -śmietankowym150g ±10%
  Wyżej opisany produkt został wycofany ze sprzedaży. Czy Zamawiający zgodzi się na dostawy biszkoptów z kremem czekoladowym, nadzieniem wiśniowym, dekorowanych polewą kakaową i białą w opakowaniu 165g?
  Odpowiedź 1.:
  Zamawiający dopuszcza dostawę produktu o wadze 150 g.

  Odpowiedź 2.:
  Zamawiający dopuszcza dostawę biszkoptów z kremem czekoladowym, nadzieniem wiśniowym dekorowanych polewą kakaową i białą w opakowaniu 165 g.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry