Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15754,Uslugi-zwiazane-z-usuwaniem-tam-bobrowych-na-terenie-RZGW-w-Lublinie-ZZ-w-Zamosc.html
14.07.2024, 02:51

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z usuwaniem tam bobrowych na terenie RZGW w Lublinie ZZ w Zamościu

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.6.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  18.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.04.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka tam wykonanych przez bobry będzie odbywała się na wyraźne polecenie przedstawiciela Zamawiającego, który sporządzi przedmiar robót do wykonania. Wartość planowanych do wykonania robót zostanie obliczona wg. ilości robót zawartych w przedmiarze oraz cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym przedłożonym przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Rozbiórka tam bobrowych realizowana będzie na terenie działania Nadzorów Wodnych podległych Zarządowi Zlewni w Zamościu, tj.:

 1. Nadzór Wodny Krasnystaw,
 2. Nadzór Wodny Lubartów,
 3. Nadzór Wodny Lublin,
 4. Nadzór Wodny Łęczna,
 5. Nadzór Wodny Parczew,
 6. Nadzór Wodny Radzyń Podlaski,
 7. Nadzór Wodny Ryki,
 8. Nadzór Wodny Zamość.

Główny zakres robót na zadaniu obejmuje wykonanie następujących prac:

 • ręczną lub mechaniczną rozbiórkę tam wykonanych przez bobry na rzekach, kanałach i doprowadzalnikach wraz z ułożeniem materiału poza korytem rzeki przy górnej krawędzi skarpy;
 • przeniesienie materiału pochodzącego z rozbiórki tamy bobrowej (dłużyce, karpina, gałęzie, nagromadzona roślinność i inne zanieczyszczenia) zgodnie ze wskazaniami osoby wyznaczonej do kontroli technicznej robót na odległość średnio 20 m poza górną krawędź skarpy cieku lub
 • wywiezienie dłużyc, karpin i gałęzi oraz nagromadzonej roślinności na odległość do 2 km (miejsce składowania materiału pochodzącego z rozbiórki tam bobrowych w gestii Wykonawcy);
 • usunięcie mułu i piasku z koryta rzeki w obrębie przetamowań (likwidacja progu  przetamowania) wraz z rozplantowaniem na skarpach w miejscu ubytku;
 • uporządkowanie terenu ze skarp i w obrębie koryta rzeki (zbiórka śmieci) po zakończeniu robót wraz z wywozem i utylizacją.

Szacunkowa ilość tam bobrowych do rozbiórki została ustalona na podstawie zgłoszonych i uzyskanych zezwoleń na rozbiórkę tam wykonanych przez bobry oraz informacji wynikających z przeprowadzonych kontroli rzek.

Informacje dodatkowe

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

 1.   art. 108 ust.1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 ustawy Pzp,
 2. art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie:

 1. art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835);
 2. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie, dodanego  w art. 1 pkt 23) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.