Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sporządzenie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu korpusu wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 3+350 - 3+550 w m. Brzeszcze, gm. Brzeszcze

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.605-442-775
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.65.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.03.2023 17:00
 • Termin złożenia oferty
  27.03.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie  na jej podstawie robót budowlanych w zakresie remontu korpusu wału przeciwpowodziowego  1+972 – 4+072 rzeki Małej Wisły w Brzeszczach  -  na odcinku w km 3+350 - 3+550.

Zamówienie obejmuje:

  1. Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmujące opracowanie dokumentacji projektowej wraz  z uzyskaniem zgód i decyzji administracyjnych
  2. Zamówienie w ramach opcji obejmujące pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych,  na wezwanie Zamawiającego. Skorzystanie z opcji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niewykorzystania prawa opcji lub jego pełnej wartości. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie.
 1. Zakres prac w ramach zamówienia podstawowego

      Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • opracowanie  dokumentacji  projektowej 
 • wykonanie wszelkich prac i opracowań koniecznych do sporządzenia kompletnej dokumentacji,  na  podstawie  której będą realizowane roboty budowlane
 • uzyskanie  wszelkich  uzgodnień,  opinii, decyzji i zgłoszeń umożliwiających wykonanie robót     na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej

 

Informacje dodatkowe

Lokalizacja przedmiotu zamówienia

Prawy wał rzeki Małej Wisły 1+972 – 4+072 – w zakresie odcinka w km 3+350 – 3+550, miejscowość Brzeszcze, gmina Brzeszcze, powiat Oświęcim, województwo małopolskie. Wał zlokalizowany jest w obszarze Natura 2000. Kod obszaru: PLB120009.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

MGBI Barbara Iskra

Strumiany 190
32-002 Strumiany

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry