Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Remont zapory przeciwrumowiskowej w km 0+300 na potoku Rzeczyca w m. Cisownica, gm. Goleszów, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.18.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.03.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  12.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.04.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:

 

- wykonanie dokumentacji projektowej precyzującej konieczne do wykonania prace remontowe wraz z ewentualnym uzyskaniem zgód, pozwoleń, decyzji administracyjnych umożliwiających legalne wykonanie prac

- roboty przygotowawcze: wycinka drzew z konstrukcji zapory, odkrzaczenie obustronnych powierzchni skarp koryta pasem na długości planowanych robót, usunięcie powalonych drzew zalegających w korycie oraz oczyszczenie strumieniowo ścierne konstrukcji kamienno-betonowych z porostów, mchów i roślinności

- wykonanie grodzy technicznej w celu przekierowania wód, oraz jej ewentualne przekładanie w miarę postępu robót,

- konieczne rozbiórki zniszczonych elementów budowli,

- uzupełnienie materiału w miejscach stwierdzonych erozji dennych i brzegowych

- odbudowę zniszczonych elementów konstrukcyjnych zapory (murów/kierownic, niecki wypadowej)

- wykonanie napraw pozostałych elementów obiektu budowlanego – uzupełnienie ubytków kamiennych w korpusie zapory,

- wykonanie odtworzenia ubezpieczeń kamieniem ciężkim 50-80 cm w zasięgu oddziaływania zapory (25 mb poniżej gurtu zamykającego nieckę wypadu skarp oraz dna, a także ubezpieczenie brzegu prawego powyżej korpusu zapory),

- przeprowadzenie kontroli odpowiadającej wymogom kontroli pięcioletniej obiektu budowlanego wraz ze sporządzeniem protokołu,

- wykonanie i montaż tablicy informacyjnej o źródle finansowania

- zapewnienie nadzoru przyrodniczego na cały okres realizacji umowy, w ramach którego należy opracować i przedłożyć raport z warunków przed przystąpieniem do robót oraz po ich wykonaniu

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry