Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie działania PGW WP RZGW w Szczecinie poprzez wykonanie koszenia oraz naprawy szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.91 44 11 222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.4.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.03.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  25.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.04.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług (prac) związanych z utrzymaniem w należytym stanie technicznym wałów przeciwpowodziowych na terenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Szczecinie, poprzez wykonanie dwukrotnego koszenia pielęgnacyjnego wałów przeciwpowodziowych wraz z usunięciem szkód spowodowanych przez dzikie zwierzęta a także dwukrotne wykoszenie wraz z wygrabieniem skarp rowów opaskowych zlokalizowanych przy wałach i jednokrotne wykoszenie dna wybranych rowów oraz koszenia dna wybranych rzek na odcinkach zlokalizowanych przy wałach celem zapewnia sprawności wałów przeciwpowodziowych. Zamówienie jest realizowane w ramach zamówienia gwarantowanego wraz z możliwością skorzystania z prawa opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 11 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zał. nr 12 do SWZ- wzór umowy.

Informacje dodatkowe

1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

2. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

3. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium zgodnie z punktem 8 SWZ.

 

 

 

Branże CPV

 • 45246000-3 - Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 24.08.2023 10:31:39
 • Krystian Tylus

 • Zawarcie umowy z wykonawcami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Drew-Kos Dariusz Różycki

Chojnicka 57a
89-500 Tuchola

TRANSPORT CIĘŻAROWY I ROBOTY ZIEMNE ŁADAK PIOTR

KOŁBASKOWO 8
72-001 KOŁBASKOWO

Firma Handlowo Usługowa RENPIOTR Piotr Pawłow

Grudziądzka 10
73-110 Stargard

PAWKARD F.P.H.U. KLUSZCZYŃSKI PAWEŁ

SĄPOLNICA 17
72-200 NOWOGARD

Usługi Melioracyjne Łukasz Rakowski

Młyńska 7b
78-630 Człopa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry