Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r15845,Usluga-ochrony-mienia-monitorowania-systemu-alarmowego-oraz-konserwacja-systemu-.html
2024-02-20, 23:24

Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.17.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.03.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  28.04.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.04.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

„Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby jednostek organizacyjnych PGW WP RZGW w Rzeszowie”  w podziale na 7 części:

Część 1 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B.

Część 2 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu  alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, 35-311 Rzeszów ul. Kwiatkowskiego 2.

Część 3 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, Zbiornik Wodny Besko, Sieniawa, ul. Słoneczna 26b, 38-480 Rymanów.

Część 4 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu  alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, Stopień Wodny Rzeszów, ul. Powstańców Warszawy,  35-329 Rzeszów

Część 5 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu  alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, Zbiornik Wodny Klimkówka, Klimkówka 4, 38-312 Ropa.

Część 6 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu  alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, Zarząd Zlewni Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6.

Część 7 – Usługa ochrony mienia, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja systemu  alarmowego na potrzeby PGW WP RZGW Rzeszów, Maziarnia36-121 Wilcza Wola ul. Wędkarska.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Dotyczy WSZYSTKICH części zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiada ważną koncesję MSWiA do wykonywania działalności w zakresie usług ochrony i mienia, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r. poz. 1995).

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6 do Formularza oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dotyczy WSZYSTKICH części zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej, Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 7 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy - Załącznikiem nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.