Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna w m. Wola Jasienicka w km 8+120-8+180

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2711.11.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.03.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  06.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia "Usuwanie szkód powodziowych na potoku Rosielna w m. Wola Jasienicka w km 8+120-8+180" jest zabudowa wyrw w skarpie potoku naruszonych wskutek spływu wód powodziowych. Roboty ograniczają się do naprawy uszkodzeń brzegów i dna. Spód skarpy zostanie podparty koszami siatkowo-kamiennymi.  Ubytki w części zniszczonej karpy zostaną wypełnione narzutem kamiennym. Ponadto  zostaną  zasypane materiałem dowiezionym.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6. 1) Zapytanie ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzore umowy stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry