Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód w obszarze działania Zarządu Zlewni w Gorzowie Wlkp.”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 8567799
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.2710.19.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.03.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  28.04.2023 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  28.04.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwacyjnych na ciekach i zbiornikach. Prace polegać będą m. in. na wykoszeniu skarp cieków, wycięciu krzaków, mechanicznym i ręcznym hakowaniu dna, usunięciu zatorów. Szczegółowy zakres robót zawierają książki przedmiarów. Zamówienie zostało podzielone na 13 części.

 

 • Część 1

- Kanał Maszówek w km 20+900 – 38+650  (gm. Bogdaniec, gm. Witnica)

- Kanał Krzyszczynka w km 0+000 – 4+460 (gm. Bogdaniec)

- Kanał Kłodawski w km 10+700 – 12+735  (gm. Barlinek)

Zakres robót obejmuje wykoszenie roślinności ze skarp, wycięcie krzaków z koryta wraz ze zrębkowaniem, usunięcie zatorów, mechaniczne i ręczne hakowanie dna.

 

 • Część 2 

- Kanał Podjenin w km 0+000 – 3+700  (gm. Bogdaniec)

- Kanał Marwica w km 5+200 – 8+390  (gm. Kłodawa)

- Kanał Polichno Stare w km 0+000 – 8+540  (gm. Santok, Skwierzyna)

- Kanał Lubczyński w km 0+000 – 3+392  (gm. Bogdaniec)

Zakres robót obejmuje wykoszenie roślinności ze skarp, wycięcie krzaków z koryta wraz ze zrębkowaniem, usunięcie zatorów, mechaniczne i ręczne hakowanie dna, usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m

 

 • Część 3 

- Racza Struga w km 6+312 – 27+158 i 29+158 – 31+600 (gm. Słubice i Górzyca)

- Kanał Kostrzyński w km 0+000 – 9+000 (gm. Górzyca)

- Łęcza w km 20+640 – 21+500 (gm. Ośno Lubuskie)

- Dopływ z polderu z Ługów Górzyckich w km 0+000 – 8+707 (gm. Górzyca)

- Kanał B Ługi Górzyckie w km 0+000 – 0+950 (gm. Górzyca)

Zakres robót obejmuje mechaniczne hakowanie dna cieku, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykaszanie roślin z dna, ręczne hakowanie, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  z rozdrobnieniem na miejscu, usuwanie zatorów.

 

 • Część 4

- Kanał Budzigniewski w km 0+000-12+385 (gm. Słońsk, gm. Witnica)

- Kanał Głuchowski w km 0+000 - 12+000 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce, gm. Witnica)

- Kanał Grodziski w km 0+000 - 14+050 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)

Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi.

 

 • Część 5

- Kanał Torfowy 0+000 - 4+200 (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)

- Kanał Lemierzycki  0+000 - 6+990  (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)

- Kanał Opaskowy Lemierzyce w km 0+000-3+900, 4+400 - 5+200  (gm. Słońsk, gm. Krzeszyce)

- Kanał Roszkowicki (Deszczański) w km 0+000 - 15+600 (gm. Deszczno, m. Gorzów Wlkp.)

Zakres robót obejmuje wykaszanie roślin z brzegów, usuwanie roślin korzeniących się w dnie, usuwanie krzewów porastających brzegi, usuwanie zatorów.

 

 • Część 6

- Rzeka Dojca  w km 0+000–1+840, 2+640–3+600, 21+000-24+000 (gm. Wolsztyn, gm.  Rakoniewice)

- Rów Józefiński w km 0+000–6+000  (gm. Wolsztyn, gm.  Rakoniewice)

- Rowy Opaskowe Jeziora Berzyńskiego : rów opaskowy NP w km 0+000-1+200, rów opaskowy NL w km 0+000-1+647, rów opaskowy BP w km 0+000-1+150, rów opaskowy BL w km 0+000-2+600  (gm. Wolsztyn)

Zakres robót obejmuje mechaniczne i ręczne wykaszanie skarp i dna cieków (wraz z mechanicznym lub ręcznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy cieku),  odcinkowe hakowanie dna cieków, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków z utylizacją  poprzez rębak, odcinkowe rozplantowanie starego urobku po pracach konserwacyjnych z lat poprzednich., odcinkowe dokaszanie korony skarpy wraz z mulczowaniem.

 

 • Część 7

- Kanał Środkowy Obry w km 11+840 – 44+200 (gm. Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec)

- Kanał Łączący II w km 0+000 – 0+640  (gm. Wolsztyn)

-  Rów Główny w km 0+000 – 12+600  (gm. Przemęt)

-  Rów K w km 0+000 – 2+000  (gm. Wielichowo)

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieków, częściowe hakowanie dna cieków,

ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, wykoszenie korony skarp, usuwanie zatorów.

 

 • Część 8

- Kanał Północny Obry w km 0+000 – 55+200  (gm. Siedlec, Wolsztyn, Rakoniewice, Wielichowo, Kamieniec)

- Rów Grodziski w km 0+000 – 5+000  (gm. Grodzisk Wlkp.)

- Rów Gniński w km 0+000 – 2+700  (gm. Kamieniec)

Zakres robót obejmuje wykoszenie skarp i dna cieków, częściowe hakowanie dna cieków,

ręczne ścinanie i karczowanie krzaków, wykoszenie korony skarp, usuwanie zatorów

 

 • Część 9

- Rzeka Szarka w km 0+000 - 33+400 (gm. Siedlec, gm. Nowy Tomyśl)

- Kościółek (Strumień Kościółek) w km  0+000-9+900  (gm. Nowy Tomyśl)

- Rów Wąchabski w km 0+000-1+200  (gm. Siedlec, gm. Wolsztyn)

- Rów Jastrzębski (Rów Wargański) w km 0+000-13+300  (gm. Nowy Tomyśl)

- Kanał Belęcin-Perzyny  (gm. Siedlec)

- Kanał Dźwina w km 0+000-2+140  (gm. Siedlec)

Zakres robót obejmuje mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku na określonej długości,
z porostów gęstego twardego i miękkiego (wraz z mechanicznym wygrabienie wykoszonych porostów na górę skarpy cieku), ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych gdzie niema możliwości koszenia mechanicznego, odcinkowe hakowanie dna cieków na określonej długości, ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz ze zrębkowaniem, dokoszenie korony (góry) skarp sprzętem umożliwiającym mulczowanie wygrabionych porostów, odcinkowe odmulenie cieków na określonej długości, rozplantowanie urobku po odmuleniu wraz z obsiewem skarp, oprysk pestycydami – zwalczanie Barszczu Sosnowskiego.

 

 • Część 10

- Dopływ z Radgoszczy (Struga Kaplińska) w km 0+000 – 1+500; 1+850 – 6+400  (gm. Międzychód)

- Mianka w km 0+000 - 3+000; 3+550 - 4+350; 10+800 - 12+300   (gm. Chrzypsko Wielkie/gm. Kwilcz)

- Osiecznica w km 7+350 – 18+800 (gm. Chrzypsko Wielkie

Zakres robót obejmuje mechaniczne hakowanie dna, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu, rozbiórkę faszynady na rzekach nizinnych – poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

 

 • Część 11

- Kanał Krobielewko w km 0+000 – 2+500  (gm. Przytoczna)

- Kanał Świniarski w km 0+000 – 7+440  (gm. Skwierzyna)

- Kanał Skwierzynka w km 0+000 – 4+300 (gm. Skwierzyna)

Zakres robót obejmuje mechaniczne hakowanie dna, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu, rozbiórkę faszynady na rzekach nizinnych – poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów.

 

 • Część 12

- Rzeka Obra w km 50+825 – 52+275 ( gm. Międzyrzecz)

- Rzeka Paklica w km 0+000 – 6+140  (gm. Międzyrzecz)

- Kanał Białe Łąki w km 0+000-10+930  (gm. Międzyrzecz)

- Rakownik w km 0+000 - 8+105  (gm. Lubrza)

Zakres robót obejmuje ręczne wykoszenie porostów gęstych ze skarp, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna , mechaniczne i ręczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, wygrabianie wykoszonych i wyhakowanych porostów
z dna, usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań, wydobycie z pocięciem na brzeg cieku.

 

 • Część 13

- Kanał Policko 0+000-8+600  (gm. Pszczew)

- Popówka 0+000-9+700  (gm. Trzciel)

- Rzeka Czarna Woda 2+800-6+000, 6+784-20+784  (gm. Miedzichowo)

- Zbiornik Miedzichowo  (gm. Miedzichowo)

Zakres robót obejmuje ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych ze skarp, ręczne wykaszanie porostów gęstych miękkich, twardych z dna cieku, mechaniczne hakowanie roślin korzeniących w dnie, ręczne wycięcie krzaków ze skarp, wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieku, usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań, wydobycie na brzeg cieku, pocięcie, ręczne ciecie krzaków ze skarp cieku ze zrąbkowaniem i wywozem, zbiornik- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna, przesunięcie ściętej roślinności krypami do brzegu, wydobycie na brzeg ściętej roślinności koparką i wywóz, oczyszczenie studzienek drenarskich, oczyszczanie z namułu wylotów drenarskich, oczyszczeniem drutem rurociągów

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełnienia tego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu usług/robót, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dla:

 

część  1 – Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

część  2 – Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 3 – Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 15,0 km

Część 4 – Cieki na terenie Sulęcin - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 5 - Cieki na terenie NW Sulęcin - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych lub kanałach bądź prace regulacyjne koryt naturalnych o łącznej długości min. 15,0 km w tym jeden obiekt o długości min. 7,0 km.

Część 6 -  Cieki na terenie NW Wolsztyn - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 20,0 km

Część 7 - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 40,0 km

Część 8 - Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 50,0 km

Część 9 - Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 30,0 km

Część 10 - Cieki na terenie NW Międzychód - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 10,0 km

Część 11 - Cieki na terenie NW Międzychód - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 6,0 km

Część 12 - Cieki na terenie NW Międzyrzecz - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 17,0 km

Część 13 - Cieki i zbiorniki na terenie NW Międzyrzecz - prace konserwacyjne (utrzymaniowe) na ciekach naturalnych i kanałach o łącznej długości min. 17,0 km oraz prace konserwacyjne lub modernizacyjne na zbiornikach min. 1 usługa

W odniesieniu do Wykonawcy składającego ofertę na kilka części dotyczących konserwacji cieków i zbiorników, warunek zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się doświadczeniem w zakresie prowadzenia prac konserwacyjnych na ciekach o łącznej długości określonej dla tej z części, dla której wskazano najdłuższy odcinek, tzn. przykładowo Wykonawca składający ofertę na realizację części 3 i części 9 zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwacyjnych na ciekach o łącznej długości min. 30,0 km.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 1. Zamówienie składa się z następujących części :

 • część 1   Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. – K. Maszówek, K. Krzyszczynka, K. Kłodawski

 • część 2   Cieki na terenie NW Gorzów Wlkp. – K. Podjenin, K. Marwica, K. Lubczyński, K. Polichno Stare

 • część 3 Cieki na terenie NW Kostrzyn n/Odrą – K. Kostrzyński, Racza Struga, Łęcza, Dopływ z polderu z Ługów Gorzyckich, K. B Ługi Górzyckie)

 • część 4  Cieki na terenie NW Sulęcin – K. Budzigniewski, K. Głuchowski, K. Grodziski

 • część 5 Cieki na terenie NW Sulęcin – K. Torfowy, K. Lemierzycki, K. Opaskowy Lemierzyce, K. Roszkowicki (Deszczański)

 • część 6 Cieki na terenie NW Wolsztyn – Rzeka Dojca, Rów Józefiński, rowy opaskowe J. Berzyńskiego

 • część 7 Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. – K. Środkowy Obry, K. Łączący II, Rów Główny, Rów K

 • część 8 Cieki na terenie NW Grodzisk Wlkp. – K. Północny Obry, Rów Gniński, Rów Grodziski

 • część 9 Cieki na terenie NW Nowy Tomyśl – Kościółek, Rów Wąchabski, K. Belęcin-Perzyny, Rzeka Szarka, Rów Jastrzębski, K. Dźwina

 • część 10 Cieki na terenie NW Międzychód – Dopływ z Radgoszczy, Mianka, Osiecznica

 • część 11 Cieki na terenie NW Międzychód – K. Krobielewko, K. Skwierzynka, K. Świniarski

 • część 12   Cieki na terenie NW Międzyrzecz – Rzeka Obra, Rzeka Paklica, K. Białe Łąki, Rakownik

 • część 13 Cieki i zbiorniki na terenie NW Międzyrzecz – K. Policko, Popówko, Rzeka Czarna Woda, Zbiornik Miedzichowo

  Wykonawca może złożyć ofertę na jedną albo więcej części zamówienia.
 • O ile SWZ nie stanowi inaczej, jej zapisy stosuje się odpowiednio do wszystkich części zamówienia.
 • Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.
 • Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które wykonawca może złożyć ofertę.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

   1. Zakres usług wykonywanych dla poszczególnych części w ramach zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp.:

Część 1

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- ręczne ścinanie krzaków i podszycia,

- zrębkowanie wyciętych krzaków,

- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,

- ręczne hakowanie dna

Część 2

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- ręczne ścinanie krzaków i podszycia,

- zrębkowanie wyciętych krzaków,

- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,

- ręczne hakowanie dna,

- usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m

Część 3

- mechaniczne hakowanie dna cieku,

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp,

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  z rozdrobnieniem na miejscu,

- usuwanie zatorów

Część 4

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie – hakowanie

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie

- mechaniczne hakowanie roślin

- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu

Część 5

 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

 - hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %

 - ręczne ścinanie krzaków i podszycia.

 - zrąbkowanie wyciętych krzaków

 - usunięcie zatorów z koryta cieku

 - mechaniczne hakowanie dna cieku koparką

 - mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie

 - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

Część 6

- mechaniczne lub ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków na określonej długości,

- mechaniczne lub ręczne wygrabienie wykoszonych porostów na koronę skarp cieków,

- mechaniczne odcinkowe dokoszenie korony skarp cieków wraz z mulczowaniem,

- odcinkowe hakowaniu dna,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości oraz krzaków gęstych z utylizacją   poprzez rębak,

- odcinkowe rozplantowanie starego urobku po pracach konserwacyjnych z lat poprzednich

Część 7

- wykoszenie skarp i dna cieków,

- hakowanie dna cieków,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

- wykoszenie korony skarp,

- usuwanie zatorów

Część 8

- wykoszenie skarp i dna cieków,

- hakowanie dna cieków,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

- wykoszenie korony skarp,

- usuwanie zatorów

Część 9

- mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku z porostów gęstego twardego i miękkiego (wraz z  mechanicznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy cieku),

- ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych,

- odcinkowe hakowanie dna cieków   

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz ze zrębkowaniem,

-dokoszenie korony (góry) skarp sprzętem umożliwiającym mulczowanie wygrabionych porostów,

- odcinkowe odmulenie cieków na określonej długości,

- rozplantowanie urobku po odmuleniu wraz z obsiewem skarp,

- oprysk pestycydami – zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

Część 10

- mechaniczne hakowanie dna,

- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,

- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,

- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych – poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 11

- mechaniczne hakowanie dna,

- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,

- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,

- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych – poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

Część 12

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku,

- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieku,

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieku,

- hakowanie ręczne,

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,

- usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody, wydobycie na brzeg z pocięciem

Część 13

- ręczne wykaszanie porostów gęstych, rzadkich ze skarp cieku,

- ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych z dna cieku,

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieku,

- ręczne wycięcie krzaków ze skarp ze zrąbkowaniem i wywozem,

- wygrabianie wykoszonych porostów,

- usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetasowań, wydobycie na brzeg, pocięcie,

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,

- przesunięcie ściętej roślinności krypami do brzegu,

- wydobycie na brzeg ściętej roślinności koparką i wywóz,

- oczyszczenie studzienek drenarskich,

- oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich,

- oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich.

 

   1. Wartość brutto dla każdej z części zamówienia nr 1 – 13 odrębnie Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 100% wartości zamówienia podstawowego dla danej części: 

Część 1 – 236 079,86 zł

Część 2 – 246 614,24 zł

Część 3 – 510 340,17 zł

Część 4 – 507 216,77 zł

Część 5 – 349 100,18 zł

Część 6 – 177 268,33 zł

Część 7 – 412 263,12 zł

Część 8 – 560 350,86 zł

Część 9 – 326 683,11 zł

Część 10 – 154 843,84 zł

Część 11 – 102 399,26 zł

Część 12 – 363 744,29 zł

Część 13 – 327 214,56 zł

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiający informuje, iż kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi z podziałem na części brutto:

Na część 1 – 236 079,86 zł

Na część 2 – 246 614,24 zł

Na część 3 – 510 340,17 zł

Na część 4 – 507 216,77 zł

Na część 5 – 349 100,18 zł

Na część 6 – 177 268,33 zł

Na część 7 – 412 263,12 zł

Na część 8 – 560 350,86 zł

Na część 9 – 326 683,11 zł

Na część 10 – 154 843,84 zł

Na część 11 – 102 399,26 zł

Na część 12 – 363 744,29 zł

Na część 13 – 327 214,56 zł

Informacje dotyczące wymogów zatrudnienia pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy.

1.Zamawiający zgodnie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy osób, zwanych dalej pracownikami, którzy  w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą czynności:

Część 1

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- ręczne ścinanie krzaków i podszycia,

- zrębkowanie wyciętych krzaków,

- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,

- ręczne hakowanie dna

 

Część 2

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- ręczne ścinanie krzaków i podszycia,

- zrębkowanie wyciętych krzaków,

- mechaniczne hakowanie dna oraz usunięcie zatorów na trasie cieku,

- ręczne hakowanie dna,

- usuwanie kożucha przy głębokości cieku do 1.0 m

 

Część 3

- mechaniczne hakowanie dna cieku,

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp,

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu  z rozdrobnieniem na miejscu,

- usuwanie zatorów

 

Część 4

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

- mechaniczne usuwanie roślin korzeniących się w dnie – hakowanie

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie

- mechaniczne hakowanie roślin

- ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

- oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu

 

Część 5

 - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp,

 - hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody ponad 60 %

 - ręczne ścinanie krzaków i podszycia.

 - zrąbkowanie wyciętych krzaków

 - usunięcie zatorów z koryta cieku

 - mechaniczne hakowanie dna cieku koparką

 - mechaniczne hakowanie roślin korzeniących się w dnie

 - ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich

 

Część 6

- mechaniczne lub ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków na określonej długości,

- mechaniczne lub ręczne wygrabienie wykoszonych porostów na koronę skarp cieków,

- mechaniczne odcinkowe dokoszenie korony skarp cieków wraz z mulczowaniem,

- odcinkowe hakowaniu dna,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków średniej gęstości oraz krzaków gęstych z utylizacją   poprzez rębak,

- odcinkowe rozplantowanie starego urobku po pracach konserwacyjnych z lat poprzednich

 

Część 7

- wykoszenie skarp i dna cieków,

- hakowanie dna cieków,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

- wykoszenie korony skarp,

- usuwanie zatorów

 

Część 8

- wykoszenie skarp i dna cieków,

- hakowanie dna cieków,

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków,

- wykoszenie korony skarp,

- usuwanie zatorów

 

Część 9

- mechaniczne wykoszenie skarp i dna cieku z porostów gęstego twardego i miękkiego (wraz z  mechanicznym wygrabieniem wykoszonych porostów na górę skarpy cieku),

- ręczne dokoszenie skarp w miejscach trudno dostępnych,

- odcinkowe hakowanie dna cieków   

- ręczne ścinanie i karczowanie krzaków wraz ze zrębkowaniem,

-dokoszenie korony (góry) skarp sprzętem umożliwiającym mulczowanie wygrabionych porostów,

- odcinkowe odmulenie cieków na określonej długości,

- rozplantowanie urobku po odmuleniu wraz z obsiewem skarp,

- oprysk pestycydami – zwalczanie Barszczu Sosnowskiego

 

Część 10

- mechaniczne hakowanie dna,

- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,

- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,

- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych – poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

 

Część 11

- mechaniczne hakowanie dna,

- mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp,

- ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp,

- oczyszczanie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z rozdrabnianiem na miejscu,

- rozbiórka faszynady na rzekach nizinnych – poprzez analogię usuwanie tam bobrowych z cieków i kanałów,

 

Część 12

- ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp cieku,

- ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich z dna cieku,

- wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i z dna cieku,

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieku,

- hakowanie ręczne,

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,

- usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetamowań blokujących spływ wody, wydobycie na brzeg z pocięciem

 

Część 13

- ręczne wykaszanie porostów gęstych, rzadkich ze skarp cieku,

- ręczne wykaszanie porostów gęstych twardych z dna cieku,

- mechaniczne hakowanie roślin korzeniących z dna cieku,

- ręczne wycięcie krzaków ze skarp ze zrąbkowaniem i wywozem,

- wygrabianie wykoszonych porostów,

- usuwanie z koryta cieku wiatrołomów, przetasowań, wydobycie na brzeg, pocięcie,

- mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna,

- przesunięcie ściętej roślinności krypami do brzegu,

- wydobycie na brzeg ściętej roślinności koparką i wywóz,

- oczyszczenie studzienek drenarskich,

- oczyszczenie z namułu wylotów drenarskich,

- oczyszczenie drutem rurociągów drenarskich. 

   1. Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w pkt powyżej, byli zatrudnieni do realizacji umowy na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

   2. Wykonawca zobowiązany jest, aby pracownicy byli zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w czynnościach powyżej.

   3. Liczba robotników biorących udział w realizacji zamówienia ma zapewnić terminową realizację przedmiotu zamówienia.

   4. W przypadku rozwiązania stosunku pracy z którymś pracownikiem przed upływem terminu realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia w to miejsce innej osoby, w taki sposób, aby wymóg opisany                                  w punkcie powyżej był spełniony.

   5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

   6. Pozostałe zapisy oraz uregulowania umowne zostały określone w treści wzoru umowy stanowiący załącznik do SWZ.

Powyższy wymóg nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia usług oraz wspólników spółek osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia usług na rzecz spółki.

Termin wykonania zamówienia wynosi:

Część 1 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 2 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 3 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 4 – do 13 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 5 – do 11 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 6 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 7 – do 16 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 8 – do 17 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 9 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 10 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 11 – do 15 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 12 – do 16 tygodni od 16.08.2023 r.

Część 13 – do 16 tygodni od 16.08.2023 r.

Uwaga: Skrócenie terminu wykonania zamówienia jest kryterium oceny ofert.

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie brutto dla:

- część 1 – 6 500,00 zł

- część 2 –  6 800,00 zł

- część 3 – 14 100,00 zł

- część 4 –  14 000,00 zł

- część 5 – 9 600,00 zł

- część 6 – 4 900,00 zł

- część 7 – 11 400,00 zł

- część 8 – 15 500,00 zł

- część 9 –  9 000,00 zł

- część 10 – 4 300,00 zł

- część 11 – 2 800,00 zł

- część 12 – 10 100,00 zł

- część 13 – 9 000,00 zł

Branże CPV

 • 71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry