Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zasyp wyrwy na prawym i lewym brzegu oraz dna rz. Sawa w km 16+360 - 16+400 w m. Albigowa gm. Łańcut

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Krośnie

Zarząd Zlewni w Krośnie

Bieszczadzka 5
38-400 Krosno
tel.(13) 44 88 994
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.1.2711.12.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.03.2023 10:00
 • Termin złożenia oferty
  06.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zadania „Zasyp wyrwy na prawym i lewym brzegu oraz dna rz. Sawaw km 16+360 - 16+400 w m. Albigowa gm. Łańcut” jest wykonanie robót budowlanych polegających na zabudowie wyrw brzegowych i dna cieku Sawa.

Zadanie polega m. in.:

Roboty: karczowanie pni, wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, zakup ziemi brakującej na zasyp wyrw, wykonanie nasypów oraz ręczne formowanie, wykonanie opasek z faszyny, wykonanie narzutu kamiennego, wykonanie palisady,

Usługi:  ścinanie drzew piłą mechaniczną z pocięciem na metry i złożeniem na miejscu, usunięcie z koryta odpadów wraz z odwozem do miejsca składowania i utylizacją

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 6. 1) Zapytanie ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzore umowy stanowiącym zał. nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry