Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych na terenie działania Zarządu Zlewni w Katowicach – obszar działania Nadzoru Wodnego w Katowicach

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697100692
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2710.19.2023.MPS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  03.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  04.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.05.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Zamówienie składa się z następujących części:

Część nr 1: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 24+950-18+100, Czeladź w km 10+664-8+149, (rozmiar rzeczowy: 9,365 km).

Część nr 2: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Wielonka na odcinku obwałowanym w km 0+000-1+100 (od ujścia do stacji benzynowej) na terenie, gm. Wojkowice i Psary - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 1,100 km).

 

Część nr 3: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Jaworznik -  jednokrotne koszenie powegetacyjne na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i hakowanie z koryta cieku  - na ternie, gm. Wojkowice i Bobrowniki -  wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: wał 0+950 km).

Część nr 4: Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku na terenie m. Dąbrowa Górnicza i gm. Siewierz - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 6,180 km).

 

Wykonawca może złożyć ofertę na wybrane lub wszystkie części zamówienia.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Warunki realizacji umowy

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach załączonych do postępowania

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie) na wałach rzeki Brynicy w centrach aglomeracji miejskich, miast położonych poniżej zbiornika Kozłowa Góra, Piekary Śląskie, Bobrowniki, Wojkowice w km 24+950-18+100, Czeladź w km 10+664-8+149, (rozmiar rzeczowy: 9,365 km)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Wielonka na odcinku obwałowanym w km 0+000-1+100 (od ujścia do stacji benzynowej) na terenie, gm. Wojkowice i Psary - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 1,100 km)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieku Jaworznik - jednokrotne koszenie powegetacyjne na odcinku obwałowanym w km 0+000 do 0+950 oraz karczowanie zakrzaczeń i hakowanie z koryta cieku - na ternie, gm. Wojkowice i Bobrowniki - wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: wał 0+950 km)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów cieku Trzebyczka w km 0+000 - 6+179 wraz z usunięciem zakrzaczeń i sztucznych zatorów w korycie cieku na terenie m. Dąbrowa Górnicza i gm. Siewierz - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 6,180 km)

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry