Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie ekspertyzy dla zbiornika Sosnówka dot. skuteczności dotychczas wykonanych prac wynikających z nakazu budowlanego

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.+48757824602
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.69.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  03.04.2023 11:00
 • Termin złożenia oferty
  13.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego opisu usługi są wymagania dotyczące wykonania i odbioru usług polegających na wykonaniu ekspertyzy stanu technicznego budowli.

Zakres robót obejmuje wykonanie niezbędnych badań celem wskazania czy wykonane roboty zabezpieczające, naprawcze jak również wykonanie drenaże od strony odpowietrznej wpłynęły na  poprawę nieodpowiedni stan techniczny zapory czołowej  zbiornika  wodnego Sosnówka który został wykazany w Decyzji nr 527/2017 z dnia 30 marca 2017 r. Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia. 

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

GPŚ Gabriela Puchalska

Kościelna 59d /44
05-135 Wieliszew

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry