Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz podległych jednostek organizacyjnych

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2710.12.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  05.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.05.2023 09:10

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawy odbywać się będą sukcesywnie (dostawy częściowe) w okresie obowiązywania Umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego, przy czym dostawa całości zamówienia musi zostać dokonana do dnia obowiązywania Umowy.

Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilości wskazanej przez Zamawiającego do następujących lokalizacji:

Zarząd Zlewni w Zamościu – Zbiornik Wodny Zemborzyce, ul. Niezapominajki 10A, 20 516 Lublin;

Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, ul. Sitnicka 71, 21-500  Biała Podlaska,

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, ul. Repkowska 49, 08-300 Sokołów Podlaski,

Zarząd Zlewni w Zamościu – Obiekt Hydrotechniczny Nielisz, 22-413 Nielisz 280

i rozładowany we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

Zamawiający zobowiązuje się zamówić nie więcej niż 2 dostawy w okresie obowiązywania umowy do każdej lokalizacji wskazanej powyżej.

Kody CPV :

15800000 – 6   -  różne artykuły spożywcze,

15860000 – 4   -  kawa, herbata, podobne produkty,

 15981000 – 8   -  wody mineralne

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ.

Wykonawca akceptuje treść Wzoru umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 8 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia umowy ustalone we Wzorze nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę postanowień Wzoru umowy stanowi jeden z wymogów ważności oferty.

Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w § 12 Wzoru umowy.

 

Informacje dodatkowe

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami  w zakresie :

 • procedury zamówień publicznych jest Anna Wolińska, tel. +48 81 531 03 18
 • przedmiotu zamówienia jest Marek Cięszczyk, tel. + 48 81 532 032 215

 

Branże CPV

 • 15800000-6 - Różne produkty spożywcze

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry