Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenie wokół budynków (również na umowę zlecenie), usługi sprzątania pokoi gościnnych, miejsc noclegowych, usługi utrzymania czystości wokół budynków i na terenie RZGW Kraków przez okres 24 miesięcy.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.21.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.05.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usługi sprzątania obiektów RZGW w Krakowie, polegające na utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenie wokół budynków Zamawiającego.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części:

Część 1: Usługi sprzątania Zarządu Zlewni w Nowym Sączu oraz siedziby Nadzoru Wodnego Nowy Sącz,

Część 2: Usługi sprzątania siedziby Nadzoru Wodnego w Jędrzejowie,

Część 3:  Usługi sprzątania siedziby Nadzoru Wodnego w Busku Zdroju,

Część 4: Usługi sprzątania siedziby Nadzoru Wodnego w Kazimierzy Wielkiej.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

 

Dla Części 1:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę świadczona nieprzerwanie przez okres minimum  6 miesięcy  (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na świadczeniu usługi sprzątania obiektów o charakterze biurowym  o powierzchni nie mniejszej niż 200 m2 .

B) Dla Części 2, Części 3 i Części 4:  Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie zrealizował co najmniej 1 usługę świadczona nieprzerwanie przez okres minimum  6 miesięcy  (potwierdzoną dowodami określającymi, czy usługa została wykonana w sposób należyty i prawidłowo ukończona) polegającą na świadczeniu usługi sprzątania obiektów o charakterze biurowym  o powierzchni nie mniejszej niż 50 m2 .

UWAGA:

Powierzchnie biurowe podane w warunkach udziału, to powierzchnie sprzątane w ramach jednego obiektu. Wykonawca nie może sumować powierzchni sprzątanych w ramach odrębnych obiektów nawet jeśli świadczył usługi sprzątania na różnych obiektach w ramach jednej umowy.

Warunki realizacji umowy

Umowa zostanie zawarta według Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 3a – 3b do SWZ.

Informacje dodatkowe

Zamawiający dla Części 1 zamówienia ustanawia obowiązek odbycia wizji lokalnej.

Branże CPV

 • 90910000-9 - Usługi sprzątania

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 27.04.2023 07:05:08
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ wraz z Załącznikiem nr 3a do SWZ - aktualny
 • 12.05.2023 15:01:09
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ oraz Zmianę treści SWZ
 • 12.05.2023 15:02:22
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 • 12.05.2023 15:04:11
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Wyjaśnienie treści SWZ
 • 22.05.2023 14:45:58
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający publikuje Informację z otwarcia ofert.
 • 16.06.2023 09:03:46
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 2 oraz Część 3
 • 21.06.2023 11:08:26
 • Monika Kondracka

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Część 1 oraz Część 4
 • 21.06.2023 11:10:33
 • Monika Kondracka

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Piotr Prokop PM Serwis

Wesoła 29
28-500 Kazimierza Wielka

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry