Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Całoroczne utrzymanie, przeglądy, naprawy, konserwacje i remonty - przepompownie Ostaszów

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.(75) 782 46 02 – 03
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2711.124.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.04.2023 13:00
 • Termin złożenia oferty
  17.04.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do bieżącego utrzymania, konserwacji oraz wykonywania potrzebnych remontów na przepompowniach będących w administracji Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim (zał nr 1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z załącznikiem - nr 4 wzór umowy Ostaszów

Warunki realizacji umowy

Przewidywany termin wykonania pierwszego przeglądu -  marzec 2023r.

Informacje dodatkowe

Nie dotyczy

Branże CPV

 • 50800000-3 - Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry