Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów hydrotechnicznych Kaskady Soły

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.126284252
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.26.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  25.04.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  25.04.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia są usługi związane z serwisowaniem technicznym, naprawami i planowanymi przeglądami obiektów  hydrotechnicznych Kaskady Soły.
  2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3a – 3c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 4a – 4c do SWZ – kosztorys ofertowy.
  3. Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

               Część 1 - „Przegląd i konserwacja agregatów prądotwórczych na obiektach   

                Kaskady Soły”

               Część 2 - „Konserwacja dźwignic i elektrowciągów na obiektach Kaskady Soły”

               Część 3 – „Konserwacja stacji trafo i rozdzielni SN 15kV”

Branże CPV

 • 45315500-3 - Instalacje średniego napięcia
 • 50532000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń
 • 50532100-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji silników elektrycznych
 • 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind
 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe
 • 71355200-3 - Wykonywanie badań
 • 71356100-9 - Usługi kontroli technicznej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.04.2023 15:05:47
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający zamieszcza informację z otwarcia ofert
 • 15.05.2023 14:07:28
 • Krzysztof Madej

 • Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert oraz unieważnieniu postępowania dla części nr 1 i 3
 • 24.05.2023 13:24:50
 • Krzysztof Madej

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry