Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r16117,Swiadczenie-pomocy-prawnej-dla-Zarzadu-Zlewni-w-Inowroclawiu-w-2023-roku.html
2024-02-23, 09:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Świadczenie pomocy prawnej dla Zarządu Zlewni w Inowrocławiu w 2023 roku

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48 52 356 57 50
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  BD.ROZ.2710.8.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  24.04.2023 12:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.04.2023 12:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie pomocy prawnej dla Zarządu Zlewni w Inowrocławiu w 2023 roku.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Została określona w SWZ stanowiącej załącznik do niniejszego postępowania

Warunki realizacji umowy

Zostały określone w Załączniku Nr 6 do SWZ - Wzór umowy

Branże CPV

 • 79100000-5 - Usługi prawnicze

Informacja

Postępowanie unieważnione: Zamieszczono informację o unieważnieniu postępowania..

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.