Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie urządzeń hydrotechnicznych na terenie ZZ Stalowa Wola -Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.24.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  02.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.05.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmował będzie m.in:

- Codzienny przegląd stanu technicznego budowli

- Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych

- Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych

- Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze

- Obserwacja przepływu wody

- Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy

- Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się. Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m

- Ręczne wykoszenie porostu z terenu przy zaporze czołowej

- Wygrabienie wykoszonych porostów z terenu przy zaporze czołowej wraz z wywiezieniem

- Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości (zagospodarowanie we własnym zakresie wykonawcy)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zamówienia polegającego na utrzymaniu budowli hydrotechnicznych.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 8 i 9 do Formularza oferty.   

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załacznikiem nr 2 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry