Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup materiału zarybieniowego do zarybiania obwodów rybackich wraz z dostawą

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.6.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  17.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.05.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup materiału zarybieniowego do zarybiania obwodów rybackich wraz z dostawą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:

1. Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący Załącznik Nr 6 do SWZ;

2. Szczegółowy wykaz obwodów rybackich wraz z przyporządkowaniem odpowiednich sortymentów i ilości materiału zarybieniowego dla poszczególnych części, stanowiący Załączniki Nr 8 do SWZ;

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ- wzór umowy.

Informacje dodatkowe

1. Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami. Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

2. Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 03300000-2 - Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry