Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja suwnic w pompowniach P-2, P-3 i Podklasztorze

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Narutowicza 9/13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.511-966-122
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.112.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  17.04.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  26.04.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje obiekty będące w administracji Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wchodzące w skład Obiektu Hydrotechnicznego Sulejów, tj.:

- pompownię P-2 (ul. Nadpiliczna, Sulejów),

- pompownię P-3 (ul. Św. Jana, Sulejów),

- Pompownię Podklasztorze.

Zakres robót obejmuje gotowość serwisową w okresie trwania umowy i prowadzenie comiesięcznych przeglądów wraz z konserwacją zgodnie z zakresem rzeczowym prac.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

- posiadają uprawnienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi na konserwację urządzeń dźwigowych (suwnic) i resursu dla urządzeń.

Informacje dodatkowe

termin realizacji - do 30.11.2023 r.

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Serwis Urządzeń Dźwignicowych Michał Kaniowski

Tumlin Dabrowka 61
26050 Tumlin Dabrowka

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry