Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Utrzymanie wód Kanału Wawerskiego w km 0+000-12+021 w latach 2023-2025”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Warszawie

Zarząd Zlewni w Warszawie

Elektronowa 2
03-219 Warszawa
tel.+48 22 112 38 77
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2710.19.2023/ZZW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  16.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.05.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie wód Kanału Wawerskiego w km 0+000 - 12+021, znajdującego się na terenie m. st. Warszawy, w latach 2023-2025.

Zakres zamówienia obejmuje:

1) wykonanie w ciągu roku dwukrotnych prac związanych z utrzymaniem wód Kanału Wawerskiego (dwukrotna konserwacja),

2) bieżące oraz interwencyjne prowadzenie prac porządkowych w korycie cieku oraz jego najbliższego otoczenia – przez okres realizacji przedmiotu zamówienia, objęty umową.

Wszelkie informacje dotyczące zamówienia zostały zawarte w dokumentach zamówienia: Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej: SWZ) i załącznikach do SWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wszystkie informacje dotyczące zamówienia zawarte są w dokumentach załączonych do postępowania, w szczególności w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 16.05.2023 12:21:23
 • Zofia Żbikowska

 • Zamieszczona informacja z otwarcia ofert.
 • 24.05.2023 14:51:28
 • Zofia Żbikowska

 • Zamieszczona informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i ofertach niepodlegających odrzuceniu.
 • 24.05.2023 14:59:15
 • Zofia Żbikowska

 • Postępowanie zakończone (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty)

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

KAMA BIS Paweł Kaczmarczyk

Jana Husa 18 B /207
03-153 Warszawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry