Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konserwacja i usuwanie awarii instalacji elektrycznej w pompowniach P-2, P-3 i Podklasztorze

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim

Narutowicza 9/13
97-300 Piotrków Trybunalski
tel.511-966-122
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2711.111.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.04.2023 12:00
 • Termin złożenia oferty
  26.04.2023 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje obiekty będące w administracji Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, wchodzącej w skład Obiektu Hydrotechnicznego Sulejów tj.:

- pompownię P-2 (ul. Nadpiliczna w Sulejowie),

- pompownię P-3 (ul. Św. Jana w Sulejowie),

- Pompownię Podklasztorze.

Zadanie obejmuje usuwanie wszelkich powstałych awarii urządzeń elektrycznych w pompowniach

Informacje dodatkowe

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- wykonywali lub wykonują w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługi na konserwację instalacji elektrycznych.

Branże CPV

 • 71314100-3 - Usługi elektryczne
 • 71355000-1 - Usługi pomiarowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

ENERGO WIKTOR PŁUCIENNIK

Stok 1A
26-341 Stok

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry