Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dostawy gazu ziemnego Z SIECI GAZOWEJ–RZGW Szczecin

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.+48914411225
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.7.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  05.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  05.06.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa gazowego gazu ziemnego wysokometanowego E oraz świadczenie usług jego dystrybucji przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,7 kPa, maksymalnym 2,5 kPa do obiektów PGW WP będących w administracji RZGW w Szczecinie:
  1. Hala – baza lodołamaczy, adres: 70-747 Szczecin, ul. Karpia, Nr PPG    8018590365500088917738;
  2. Hala – baza lodołamaczy, adres: 70-747 Szczecin, ul. Karpia, Nr PPG 8018590365500088917745. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 6 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z punktem 7.2 SWZ.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie stawia warunku.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem umowy, stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz
dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został
opisany w pkt 14.1 – 14.6
specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki
„Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.
Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.
Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres dokomunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 09123000-7 - Gaz ziemny

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 19.05.2023 09:03:35
 • Krystian Tylus

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 26.05.2023 09:07:00
 • Krystian Tylus

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 21.08.2023 11:16:29
 • Krystian Tylus

 • Zawarcie umowy

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Unimot Energia i Gaz Sp. z o.o.

Aleje Jerozolimskie 142A /142A
02-305 Warszawa

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry