Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 45
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.25.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.04.2023 15:00
 • Termin składania ofert
  15.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.05.2023 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli- Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać:

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienia polegającego na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych) lub prac polegających na likwidacji tam bobrowych oraz zabudowie nor lub wykonaniu robót utrzymaniowych związanych z udrożnieniem koryt rzek lub potoków lub urządzeń  wodnych.

Warunki realizacji umowy

zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry