Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przeglądy konserwacyjne urządzeń transportu bliskiego (UTB) na terenie ZZ Kraków wraz z pomiarami rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62 84 354
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2710.25.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  27.04.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  10.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  10.05.2023 09:30

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z przeglądami konserwacyjnymi urządzeń transportu bliskiego (UTB) na terenie ZZ Kraków wraz z pomiarami rezystancji izolacji obwodów elektrycznych, uziemień roboczych i odgromowych.

Świadczenie usług odbywać się będzie na:

 • Stopniach Wodnych Kaskady rzeki Górnej Wisły,
 • Pompowniach odwadniających Stopnia Wodnego Dwory,
 • Zbiorniku Wodnym Dobczyce (zapora + pompownie),
 • Elektrowni Wodnej Dobczyce.

Szczegółowy zakres i rodzaj prac przewidzianych do wykonania przedmiotu zamówienia, warunki jej realizacji oraz obowiązki Wykonawcy zawierają:

– Opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikiem – Załącznik Nr 2 do SWZ,

– Wzór Kosztorysu ofertowego – Załącznik Nr 4 do SWZ,

– Wzór umowy – Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ.

Branże CPV

 • 50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne
 • 50531400-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
 • 50740000-4 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji podnośników
 • 50750000-7 - Usługi w zakresie konserwacji wind
 • 71314100-3 - Usługi elektryczne

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry