Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Łęg, pow. kolbuszowski, tarnobrzeski i stalowowolski woj. podkarpackie”

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 8548970
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.19.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2023 17:00
 • Termin składania ofert
  24.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  24.05.2023 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Budowa zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Łęg, pow. kolbuszowski, tarnobrzeski i stalowowolski woj. podkarpackie”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej
lub zawodowej na zasadach opisanych w pkt 7.3 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z SWZ oraz z załącznikami do SWZ, w tym wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ.

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.05.2023 15:37:20
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ
 • 08.05.2023 15:42:33
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert
 • 08.05.2023 15:52:46
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówieniu
 • 10.05.2023 15:29:23
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ
 • 15.05.2023 14:26:26
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ
 • 15.05.2023 14:29:38
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż zmianie uległy terminy składania i otwarcia ofert
 • 15.05.2023 14:43:00
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamówieniu
 • 18.05.2023 15:04:00
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, iż udostępnił treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz dokonaną zmianę treści SWZ
 • 01.09.2023 12:49:51
 • Dominika Borczyk – Kopacz

 • Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PBW INŻYNIERIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Karmelkowa 34 /52-436
52-436 Wrocław

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry