Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Tama Pomorzańska 13A
70-030 Szczecin
tel.914411222
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  SZ.ROZ.2710.5.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.04.2023 11:00
 • Termin składania ofert
  23.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  23.05.2023 12:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przeglądów okresowych obiektów hydrotechnicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik Nr 9 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z punktem 7.2 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ - wzór umowy.

Informacje dodatkowe

Celem skomunikowania się z Zamawiającym (z wyłączeniem złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z ofertą, których sposób złożenia został opisany w pkt 14.1 – 14.6 specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”), Wykonawca korzysta z zakładki „Zapytaj”. Zakładka ta służy również Zamawiającemu do komunikacji z Wykonawcami.

Szczegółowy sposób komunikacji zawiera SWZ w punkcie 3.

Zamawiający informuje, że adres e-mail: zamowienia.szczecin@wody.gov.pl wskazany w ogłoszeniu o zamówieniu, służy jedynie do przesyłania ogłoszeń i otrzymywania informacji zwrotnej z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Nie jest to adres do komunikacji z Wykonawcami.

Branże CPV

 • 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.04.2023 10:29:59
 • Grzegorz Polański

 • Uzupełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry