Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2023-2026

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.58 326-18-54
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2710.14.2023.ZP.LW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  28.04.2023 13:00
 • Termin składania ofert
  02.06.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  02.06.2023 10:30

Opis przedmiotu zamówienia

  1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2023-2026.
  2. Zakres zamówienia obejmuje zamówienie podstawowe oraz zamówienie w ramach prawa opcji: 2.1) Przedmiotem zamówienia podstawowego jest:
 1. dzierżawa 18 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z ich montażem, instalacją systemu Centralnego Wydruku i kompleksową obsługą serwisowo – eksploatacyjną tych urządzeń i zainstalowanych systemów;
 2. wydruk 2 592 000 stron monochromatycznych (średnia miesięczna ilość wydruków monochromatycznych na jedno urządzenie wynosi 4 000 stron);
 3. wydruk 972 000 stron kolorowych (średnia miesięczna ilość wydruków kolorowych na jedno urządzenie wynosi 1 500 stron).
  1. 2.2) Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji na podstawie art. 441 ustawy Pzp: realizacja prawa opcji polegać będzie na:

opcja 1: zwiększeniu ilości urządzeń wielofunkcyjnych o 2 sztuki wraz z ich montażem, instalacją systemu Centralnego Wydruku i kompleksową obsługą serwisowo – eksploatacyjną tych urządzeń i zainstalowanych systemów;

opcja 2: zwiększeniu ilości wydruków monochromatycznych o 1 296 000 stron;

opcja 3: zwiększeniu ilości wydruków kolorowych o 324 000 stron.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, miejsca  dostarczenia, zakresu wymagań i warunków wykonania zamówienia określają:

- Opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do SWZ,

- Projektowane postanowienia umowy - Załącznik Nr 5 do SWZ

Warunki realizacji umowy

  1. Umowa zostanie zawarta według Projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ.
  2. Wykonawca akceptuje treść Projektowanych postanowień umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia, stanowiących Załącznik Nr 5 do SWZ, oświadczeniem zawartym w treści Formularza oferty. Postanowienia ustalone w Projektowanych postanowieniach umowy, nie podlegają zmianie przez Wykonawcę. Przyjęcie przez Wykonawcę Projektowanych postanowień umowy, stanowi jeden z wymogów ważności oferty.
  3. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych
   w § 14 Projektowanych postanowień umowy.

Branże CPV

 • 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
 • 50300000-8 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji i podobne usługi dotyczące komputerów osobistych, sprzętu biurowego, sprzętu telekomunikacyjnego i audiowizualnego
 • 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 08.05.2023 14:32:06
 • Lucyna Wypych

 • Dzień dobry,
  w załączniku pytania dotyczące postępowania na udzielenie zamówienia publicznego: "Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych dla jednostek RZGW w Gdańsku na lata 2023-2026

  OZNACZENIE SPRAWY: GD.ROZ.2710.14.2023.ZP.LW

  Z poważaniem
  Dariusz Kurczewski
  Dzień dobry, informuję, że nie dołączył Pan załącznika.
  Z poważaniem
  Lucyna Wypych

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 26.05.2023 09:32:15
 • Lucyna Wypych

 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
 • 26.05.2023 09:33:19
 • Lucyna Wypych

 • Wyjaśnienia nr 1, zmiana nr 1 treści SWZ i ogłoszenia o zamówieniu
  Zał. 1 Opis przedmiotu zamówienia PO ZMIANACH Z 24.05.2023
  Sprostowanie ogłoszenie zmian 2023/S 101-310416
 • 02.06.2023 10:05:51
 • Lucyna Wypych

 • Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć ma sfinansowanie zamówienia
 • 02.06.2023 11:35:34
 • Lucyna Wypych

 • Informacja z otwarcia ofert
 • 19.06.2023 15:27:36
 • Lucyna Wypych

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 20.02.2024 12:30:31
 • Lucyna Wypych

 • Wybór oferty najkorzystniejszej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

"DKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Energetyczna 15
80-180 Kowale

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry