Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Tarnówka w km 0+000-10+700 w m. Golczowice, Cieślin, Bydlin gm. Klucze i w m. Załęże, Domaniewice, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.697101365
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.111.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.04.2023 16:00
 • Termin złożenia oferty
  05.05.2023 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót utrzymaniowych: c. Tarnówka w km 0+000-10+700 w m. Golczowice, Cieślin, Bydlin gm. Klucze i w m. Załęże, Domaniewice, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie, ma na celu zminimalizowanie ryzyka powodziowego i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i użytkownikom gruntów położonych w sąsiedztwie rzeki.

 • udrożnienie koryta poprzez usunięcie zatorów i wycinkę drzew o średnicy do 15 cm (nie wymagających zezwolenia na ich usunięcie) rosnących w dnie i na skarpach wraz z wywozem lub rozdrobnieniem rębakiem,
 • ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem
 • ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna cieku
 • prowadzenie pełno branżowego nadzoru przyrodniczego wraz z oszacowaniem „rybności”

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

F.U.H.JOTEM 2 MAŁGORZATA BĄTOREK

WILLOWA 7
42-421 ZDÓW

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry