Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Likwidacja przecieków w ścianach budynku wieży spustów dennych Zbiornika Przeczyce

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Katowicach

Zarząd Zlewni w Katowicach

Plac Grunwaldzki 8-10
40-127 Katowice
tel.607089583
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2711.131.2023.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.04.2023 17:00
 • Termin złożenia oferty
  10.05.2023 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Budynek wieży spustów  znajduje się na zaporze czołowej zbiornika wodnego Przeczyce w miejscowości Przeczyce. Robota polegać będzie na wykonaniu iniekcji uszczelniającej przeciekające rysy i przerwy robocze oraz uzupełnieniu ubytków i wymianie zdegradowanego betonu na ścianach bocznych i czołowych od strony wnętrza budynku. Szacuje się że łączna długość rys i przerw roboczych wynosi ok.15mb.

Iniekcja uszczelniająca rysy i przerwy robocze wymaga:

 • Zamontowania rusztowań,
 • usunięciu ze ściany przelewu odspojonych fragmentów betonu i osłabionego podłoża do betonu o właściwej wytrzymałości,
 • wyczyszczenia odsłoniętych powierzchni,
 • uzupełnienie powstałych braków szybkosprawną zaprawą  przewidzianą do tego typu uszczelnień
 • wywierceniu otworów w odstępach pod kątem tak aby wylot otworu znalazł się w niewielkiej odległości od krawędzi przerwy roboczej po drugiej stronie,
 • zamontowania końcówek iniekcyjnych, tak zwanych „pakerów”,
 • częściowego zaślepienia przerwy roboczej tak aby ograniczyć wyciek żelu uszczelniającego,
 • wtłoczenia żelu akrylowego  lub innego materiału uszczelniającego,  chemoutwardzalnego,
 • usunięcia końcówek iniekcyjnych i zaślepienie otworów po nich,
 • przeszlifowania talerzową tarczą diamentową powierzchni betonu wzdłuż naprawianej przerwy,
 • wyczyszczenia powierzchni przygotowanej do naprawy,
 • wklejenia na kleju epoksydowym elastycznej taśmy polimerowej zabezpieczającej dodatkowo naprawiane miejsce,
 • dwukrotne pomalowanie  powierzchni ściany, w miejscu dokonanych uszczelnień i napraw, farbami odpornymi na zawilgocenia, o kolorystyce zbliżonej do wnętrza budynku,
 • oczyszczenie pomieszczenia po przeprowadzonych pracach,
 • usunięciu rusztowań,

    

Szczegółowy zakres prac Wykonawca wyszczególni w kosztorysie powykonawczym. 

Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty dokonał oględzin miejsca realizacji robót.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.05.2023 08:02:57
 • Bartosz Balinski

 • Wydłużenie terminu składania ofert.
 • 26.05.2023 11:26:01
 • Bartosz Balinski

 • Unieważnienie postępowania

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry