Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków oraz zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle”

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 13446-33-11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.18.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.04.2023 10:00
 • Termin składania ofert
  22.05.2023 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.05.2023 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków oraz zbiorników na terenie działalności Zarządu Zlewni w Jaśle w podziale na 18 części:

Część 1: Utrzymanie cieku Brzeźnik, Bystrzyca i Nockowa (Będzienica):

Zad. 1 Utrzymanie cieku Brzeźnik,

Zad. 2 Utrzymanie cieku Bystrzyca,

Zad. 3 Utrzymanie cieku Nockowa (Będzienica),

Część 2: Utrzymanie cieku Budzisz, Bratkowskiego (Czarna Rzeka) i Gnojnica:

Zad. 1 Utrzymanie cieku Budzisz,

Zad. 2 Utrzymanie cieku Bratkowskiego (Czarna Rzeka),

Zad. 3 Utrzymanie cieku Gnojnica),

Część 3: Utrzymanie cieku Dopływ z Wiktorca (Kozi) i Zawadka:

Zad. 1 Utrzymanie cieku Dopływ z Wiktorca (Kozi),

Zad. 2 Utrzymanie cieku Zawadka,

Część 4: Utrzymanie cieku Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka), Malanka, Niedźwiadka i Podliwek (Liwek):

Zad. 1 Utrzymanie cieku Dopływ z Pogwizdowa (Brzezinka),

Zad. 2 Utrzymanie cieku Malanka,

Zad. 3 Utrzymanie cieku Niedźwiadka,

Zad. 4 Utrzymanie cieku Podliwek (Liwek),

Część 5: Utrzymanie rzeki Wielopolka,

Część 6: Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Ropczycach,

Część 7: Świadczenie usług sprzętowych i specjalistycznych związanych z utrzymaniem cieków i urządzeń wodnych na terenie Nadzoru Wodnego w Mielcu,

Część 8: Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka i Zrzutowym oraz Potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński):

Zad. 1 Roboty utrzymaniowe na potoku Rzeka i potoku Zrzutowym,

Zad. 2 Roboty utrzymaniowe na potoku Dopływ z Nagawczyny (Pustyński),

Część 9: Roboty utrzymaniowe na potoku Wiewiórczanka (Wiewiórski),

Część 10: Roboty utrzymaniowe na potoku Jabłoniec z dopływami (Pinas, Wisza),

Część 11: Roboty utrzymaniowe na potoku Jasionna (Przemes),

Część 12: Roboty utrzymaniowe na potoku Słony,

Część 13: Roboty utrzymaniowe na potoku ,,Nr 5’’ oraz potoku Chotowski Potok:

Zad. 1 Roboty utrzymaniowe na potoku "Nr 5" w km 0+000-5+870 w m. Ładna, Szynwałd, Gm. Skrzyszów,

Zad. 2 Roboty utrzymaniowe na potoku Chotowski Potok,

Część 14: Utrzymanie cieków naturalnych potok Czarny,

Część 15: Roboty utrzymaniowe na: potoku Grobla, potoku Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok), potoku Dębownica oraz cieku o nazwie Dopływ z Kopanin:

Zad. 1 Roboty utrzymaniowe na potoku Grobla (wg MPHP Wólka) w km 0+000 - 7+000; potok Tyśmionki (wg MPHP Glinczany Potok) w km 0+000 - 6+000,

Zad. 2 Roboty utrzymaniowe na: potoku Dębownica (Iwinka) w km 0+000 – 5+600; cieku o nazwie Dopływ z Kopanin 0+000 – 5+120,

Część 16: Roboty utrzymaniowe na potoku Szczawa w km 0+000 - 10 +000,

Część 17: Roboty utrzymaniowe na potoku Chlebianka w km 0+000 - 20 +300; potok Boberka w km 0+000 - 8+480,

Część 18: Konserwacja cofki zbiornika Klimkówka polegająca na wycince wikliny i zakrzaczeń w części cofkowej w Uściu Gorlickim.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub  zawodowej  dla  wszystkich  części  zamówienia  na  zasadach określonych w lit.  a) – d): 

 1. Na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wskazać wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków, lub urządzeń wodnych w przypadku cz. 1-5 i 8- 18, usunięciu zatorów i usługach sprzętem specjalistycznym w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych w przypadku cz. 6 i 7.
 2. Wykazane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy usługi zostały wykonane należycie,
 3. W przypadku wykazania zamówień rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.
 4. Kwalifikacja nastąpi na podstawie zał. nr 11, 12 do oferty.

 

W  przypadku  złożenia  oferty  wspólnej  przez  dwóch  lub więcej wykonawców warunki określone w pkt. 7.3 SWZ powinny być spełnione przez wszystkie te podmioty łącznie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ Wzór umowy.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "SOL-K-JAS" SP. Z O.O.

Kazimierza Wielkiego 3
38-200 Jasło

Firma Usługowa Mateusz Spólnik

Klimkówka 73
38-312 Ropa

"OSKOS" Jan Pasieka

Kalników 326 326
73-724 Kalniów

Firma Budowlana Robi-Bruk Robert Babik

Głowczowa 86A
39-217 Grabiny

Firma Usługowo-Handlowa "Komat" Mateusz Mikołajczyk

Cieklin 281
38-222 Cieklin

Zakład Budowlano Melioracyjny Damian Pociask

Armii Krajowej 2 /53
39-100 Ropczyce

Cegielnia Otałęż Głowacki Stanisław

Otałęż 81
39-306 Otałęż

Arkadiusz Goraj Pekum

Ciepłownicza 5
35-322 Rzeszów

Maksymilian Mędrygał

Wiśniowa 29A
39124 Iwierzyce

Krzak Daniel

Trześń 107
36-147 Trześń

Firma Budownictwa i Usług Melioracji Wodnych "WODNIK"

Bączal Górny 2
38-242 Skołyszyn

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry