Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I

Tryb podstawowy

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 85 37 407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2710.26.2023
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2023 14:00
 • Termin składania ofert
  19.05.2023 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.05.2023 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Roboty budowlane na rzekach zlokalizowanych na terenie ZZ Stalowa Wola I, w podziale na 12 części:

Część: 1. „Remont umocnień na rz. Czarna Łada i Szum w ramach zadania: Remont ubezpieczenia rzeki Czarna Łada w km 7+400 - 7+417 m. Biłgoraj, gm. Biłgoraj i Remont umocnień w obrębie stopnia betonowego w km 4+200 rz. Szum w m. Aleksandrów Pierwszy, gm. Aleksandrów”

Część: 2. „Remont ubezpieczenia rzeki Łada w km 19+970 - 20+117 m. Biłgoraj, gm. Biłgoraj"

Część: 3. „Roboty utrzymaniowe na rzece Żytnówka w km 3+100 ÷ 5+200 w m.  Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski”

Część: 4. „Remont umocnień skarp przy czterech jazach zlokalizowanych w km 12+518, 17+981, 19+286, 21+115 na rz. Gilówka, gm. Jarocin”

Część: 5. „Wykonanie zaleceń z ocen stanu technicznego budowli piętrzących na rzece Rakowa, gm. Dzwola”

Część: 6. „Wykonanie zaleceń z przeglądów rocznych i pięcioletnich na obiektach stale piętrzących wodę na terenie działalności NW Kolbuszowa”

Część: 7. „Wykonanie robót remontowych na zbiorniku wodnym "Maziarnia" w Wilczej Woli”

Część: 8. „Roboty utrzymaniowe na kanale zwanym Stary Kanał w km 0+000-2+216
i 2+703-4+055 w m. Nowosielec gm. Nisko”

Część: 9. „Remont drogi przywałowej przy lewym wale rzeki San w km 5+780-6+105
w m. Skowierzyn gm. Zaleszany”

Część: 10. „Roboty utrzymaniowe na Doprowadzalniku  Łęg-Klewiec w km 0+000-7+670 gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”

Część: 11. „Remont istniejących umocnień na potoku Dęba w km 0+000 – 0+500, 3+000-4+100 w m. Alfredówka, Tarnowska Wola, Dęba, Nowa Dęba gm. Nowa Dęba”

Część: 12. Remont istniejących umocnień brzegowych na rzece Żupawka-Dąbrówka w km 0+000-1+500 w m. Stale, gm. Grębów, pow. Tarnobrzeski

Ponadto Zamawiający informuje, iż: 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ - Dokumentacja techniczna

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia precyzuje Załącznik nr 1 do formularza oferty - „Kosztorys ofertowy”.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

​​​​​​Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach opisanych w pkt 7.3 SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ – Wzory umów 

Informacje dodatkowe

1. Stosownie do art. 310 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W przypadku unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie ww. przesłanki, Wykonawcom nie przysługuje zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

2. Zamawiający dla części 8 przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zakres zamówienia podobnego został określony w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 3 do SWZ. 

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Pliki do pobrania

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Minęły terminy przystąpienia.

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry